Kanał komunikacyjny - strona 12

Komunikacja - Kodowanie

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1904

czy innych właściwości jednostki (Domachowski w:Sęk, 1993). Do kanałów komunikacyjnych mowy ciała zalicza...

Procesy informacyjne w zarządzaniu w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Marcin Szplit
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1631

poszczególnymi jego działami (sprzedaż, obsługa klienta, marketing), jak i zewnętrznych kanałów komunikacyjnych...

Socjologia - notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 931

i ograniczeniami w tym zakresie; zmyka ona pewne kanały komunikacyjne, uniemożliwiając kontakt między niektórymi...

Komunikowanie polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Komunikacja
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4333

(jednostki), mezo (instytucje) i makro (społeczeństwo jako całość); wykorzystuje wszelkie dostępne kanały...

Psychologia społeczna część 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Kwiatkowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1736

przekazów, natychmiast uruchamia proces oceny stopnia wiarygodności poszczególnych kanałów komunikacyjnych...

Umk wneiz psychologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Hanna Dolna
 • Psychologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3563

Funkcje uwagi: Filtr bodźców- kanał komunikacyjny przesyłający informacje; pojemność uwagi...

Kryptografia, algorytmy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kryptografia i bezpieczeństwo komputerów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1813

kanał komunikacyjny między klientem a serwerem. Wykorzystywany do przesyłania zaszyfrowanych informacji...