umk wneiz psychologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3647
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
umk wneiz psychologia - strona 1 umk wneiz psychologia - strona 2 umk wneiz psychologia - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady z Psychologii prowadzone przez p. Hannę Dolną na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu. Wykłady prowadzone w ramach 30 godzin przez semestr. Podczas zajęć krótkie zadania, za które otrzymuje się punkty, których odpowiednia ilość zwalnia z pisania egzaminu :)
Dokument porusza zagadnienia takie jak: behawioralne finanse, ekonomia behawioralna, opisywanie zachowania, polepszanie jakości życia, współczesne kierunki psychologii, złudzenia zmysłowe, próg absolutny, percepcja podprogowa, percepcja nadprogowa, prawo Webera, prawo Fechnera, funkcje uwagi, pamięć, model pamięci, pamięć długotrwała, mechanizmy zapominania. Ponadto, plik porusza również zagadnienia takie jak: samospełniająca przepowiednia, podstawowy błąd atrybucji, teoria atrybucji Kelley’a, macierz Kelley’a, model współzmienności Kelley’a, koncepcje konfiguracyjne, racjonalność ludzkich zachowań, teoria ograniczonej racjonalności, paradygmat ograniczonej racjonalności, heurystyki poznawcze, percepcja ryzyka ekonomicznego.

Hanna Dolna
www.moodle.econ.umk.pl
hasło dostępu: toruń
2ECTS
Zaliczenie na ocenę
http://hanna.dolna.wneiz.umk.pl
Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Dyżury: środa 12:00-13:00 p.102
e-mail: dolna@ econ.umk.pl
wykład-zadania; punkty za nie, za odpowiednią liczbę punktów zwolnienie z testu
10pkt- b dobry
9pkt- dobry+
8pkt- dobry
7pkt- dostateczny+
6pkt- dostateczny
Test zaliczeniowy za prawidłową odpowiedź 1 pkt, a za złą -0.5pkt
Test na ostatnim wykładzie w czerwcu
Psychologia- nauka o zachowaniu człowieka, procesach psychicznych warunkujących to zachowanie oraz zależności między stanem organizmu i środowiskiem zewnętrznym
PSYCHOLOGIA obserwuje jak jednostka funkcjonuje w danym kontekście społecznym i sytuacji behawioralnej
SOCJOLOGIA bada zachowania ludzi w grupach lub instytucjach
ANTROPOLOGIA bada zachowania ludzi w kontekście kulturowym
Związki między ekonomią a psychologią?
Psychologia jako nauka zajmująca się jednostką
Makro-, mezo-, mikroekonomia a psychologia
Anegdota Thomasa Schellinga
Psychologia ekonomiczna(finansów) i ekonomia behawioralna(behawioralne finanse)
Ekonomia behawioralna:
Analizuje zachowanie człowieka w sprawach ekonomicznych. Przez analizę mechanizmów społeczno-psychologicznych leżących u podstaw zachowań ekonomicznych tworzy model „człowieka ekonomicznego” a nie model „ człowieka ”. Wzbogaca modele ekonomiczne nadając im bardziej realistyczny wymiar, przez co zwiększa ich trafność.(S.Maital)
Behawioralne finanse:
Bada i opisuje rzeczywiste zachowania inwestora i wyjaśnia je w kontekście wiedzy psychologicznej, socjologicznej i antropologicznej
Teoria finansów zakłada, że jest istotą racjonalną
Behawioralne finanse spostrzegają inwestorów jako zwykłych ludzi, ulepszając emocjom, zniekształceniom poznawczym i posiadającym różne preferencje, w tym inwestycje.
Cele psychologii:
opisuje zachowania
Wyjaśnia zachowania
Przewidywanie zachowania
Kierowanie zachowaniem
Polepszanie jakości życia
Opisywanie zachowania:
Staranne opisywanie zachowania w kategoriach obiektywnych
Dane behawioralne- sprawozdania z obserwacji
Reakcja- zachowanie, które się obserwuje
Bodziec- czynnik wywołujący reakcję
Opis- dane na temat związków między bodźcami a reakcjami jednostki
Psychologia poszukuje stałych związków między bodźcami i reakcjami
Wyjaśnianie zachowania
Atrybutowanie- dlaczego on to zrobił?
Jakie okoliczności mogły doprowadzić kogoś do podjęcia określonego zachowania?


(…)

… pojęć, definicje, znaczenia]
EPRODYCZNA
[własne przeżycia autobiograficzne]
PAMIĘĆ PROCEDURALNA
[dotyczy schematów postępowania,
Relacja zależności]
Zakres pamięci krótkotrwałej (operacyjnej)
Metody zwiększania pojemności pamięci operacyjnej
PORCJOWANIE (ograniczone zasoby)
Porcja- jednostka informacji mająca pewne znaczenia
POWTARZANIE (ograniczony czas pamiętania)
-podtrzymujące (zachowujące…
… na progu naszej świadomości (na wejściu sensorycznym), pojawia się zanim skupimy uwagę, od razu po dostarczeniu sygnałów z receptorów do mózgu
Uwaga dowolna( świadoma)- przetwarzanie informacji wymagające zaangażowania procesów umysłowych; skupienia uwagi
Funkcje uwagi:
Filtr bodźców- kanał komunikacyjny przesyłający informacje; pojemność uwagi jest ograniczona [zbyt wiele informacji powoduje zakłócenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz