Socjologia - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - notatki  - strona 1 Socjologia - notatki  - strona 2 Socjologia - notatki  - strona 3

Fragment notatki:

PIOTR SZOMPKA-„Socjologia” notatki Społeczeństwo- aktywność ludzi, nie ma społeczeństwa bez ludzi działających.
Zachowanie- aktywność zaobserwowana z zewnątrz. Behawioryzm - kierunek postulujący badanie elementarnych zachowań ludzkich jako reakcji na bodźce płynące z otoczenia lub od innych ludzi oraz traktowanie wszelkich złożonych przejawów życia społecznego jako kombinacji zachowań.
„Uczyć się instrumentalnie”- to znaczy na efektach swoich zachowań.
DZIAŁANIE : zachowanie wyposażone w sens, znaczenie. Zna czenie kulturowe: wspólny dla całej zbiorowości, podzielany przez jej członków, sens wiązany z określonymi działaniami. Znaczenie motywacyjne, psychologiczne: indywidualne zamiary, intencje, motywacje, jakie jednostka wiąże ze swoim działaniem.
Kultura dostarcza gotowych scenariuszy, wzorów zachowań, które realizujemy chcąc osiągnąć te czy inne cele.
CZYNNOŚCI SPOŁECZNE - działania, które skierowane są ku innym ludzią.
DZIAŁANIE SPOŁECZNE - działania kierowane ku innym ludzią, w których uwzględnia się aktualne lub potęcjalne reakcje innych i według tego kształtuje się przebieg własnego działania . Działania racjonalne : działania, które poprzedzone są pewną rozwagą, podejmowane po przemyśleniu(rachunek kosztów i zysków)- racjonalność subiektywna, racjonalność instrumentalna(uzyskanie jak najwięcej najmniejszym kosztem). Działania tradycjonalne albo rutynowe: działamy tak, bo tak się zawsze działało, albo dlatego, że tak wszyscy czynią w naszej zbiorowości. Działania afektywne lub emocjonalne : podejmowane nie po to aby uzyskać jakiś cel, ani nie dlatego, że inni tak postępują; jednostka zmierza do celu tak dla niej wartościowego, że nie liczy się z najwyższymi nawet kosztami (empatia- wczucie się w stan partnera, próba zrozumienia emocji partnera).
Odczarowywanie świata- zmniejszanie roli działań tradycjonalnych i afektywnych na rzecz działań racjonalnych opartych na zimnej kalkulacji.
Kontakt społeczny - pare działań społecznych wzajemnie zorientowanych ku sobie, o charakterze jednorazowym, przelotnym.
INTERAKCJA- dynamiczna, zmienna sekwencja wzajemnie zorientowanych działań partnerów, którzy modyfikują swoje działania w zależności od tego, co robi (lub mówi) ten drugi.
Interakcja bezpośrednia : współobecność przestrzenna i równoczesność czasowa. Dystans interakcyjny : w zależności od treści interakcji kształtuje się typowa odległość między partnerami; 1.)dystans intymny: 1-1,5 stopy (np. między rodzicami i dziećmi, narzeczonymi itp.) 2.)dystans osobisty: 1,5-4 stóp(np. między przyjaciółmi, dobrymi znajomymi itp.) 3.)dystans socjalny: 4-12 stóp (np. między dyrektorem a pracownikiem „na dywaniku”) 4.)dystans publiczny: powyżej 12 stóp (np. mówca na trybunie, ksiądz na ambonie, aktor w teatrze)


(…)

… społecznego, a także zmian wielostronnych, obejmujących różne obszary życia społecznego (np. występ ruchu solidarność).
Inne rozróżniane to ruch nastawiony na innowacje (zmierza do wprowadzenia nowych norm i wartości) czy przeciwnie ruch zachowawczy (sprzeciwia się zmianom i dąży do powstrzymania zmian już wprowadzonych). Pary „ruchów i kontrruchów”.
Z perspektywy historycznej:
Nowe ruchy społeczne- ruchy…
…, skierowane głównie przeciwko wielkim multinarodowym korporacjom. Istotne jednak to, że protesty antyglobalizacyjne upodabniają się do nowych ruchów społecznych, traktują swoje cele w kategoriach bardziej uniwersalnych, występując w imieniu wszystkich „zwykłych ludzi” przeciw zdemonizowanemu światu wielkiego biznesu i finansów. Walczą nie z biedą, eksploatacją czy uzależnieniem pewnych grup…
… obiektów materialnych, co idei, symboli, znaczeń. Istota interakcji jest, więc komunikacja.
4) Teoria dramaturgiczna- (analogia życia społecznego do teatru) ludzie kierują się w swoich działaniach przede wszystkim do zrobienia na swoich partnerach czy audytoriach dobrego wrażenia.
Efekt jaźni odzwierciedlonej (Charles H. Cooley)- uważał, że ludzie kształtują swoją jaźń, czyli wizję samego siebie i samoocenę w oparciu o reakcje, jakie napotykają ze strony partnerów interakcji. Inni ludzie dostarczają zwierciadła, w którym mogą się przejrzeć. Kiedy inni traktują nas pozytywnie- mamy prawo sądzić, że jesteśmy wiele warci, kiedy jednak negatywnie- nasz samoocena się obniża. Raz ukształtowana jaźń odzwierciedlona uruchamia ciekawy mechanizm samorealizującej się prognozy.
DZIAŁANIA ŁĄCZNE- sieć interakcji…
… cechą społeczeństwa nowoczesnego.
W społeczeństwie Masowym aktywność zbiorowa staje się powszechną formą życia społecznego.
Trzy rodzaje aktywności zbiorowej (różnią się stopniem rzeczywistej wspólnoty działań):
Działania masowe- ludzie działają jeszcze pojedynczo, każdy dla jakichś swoich własnych prywatnych celów, kierując się indywidualnymi motywami, racjami, intencjami jednak te jednostki nie zdają…
… o szerokim, heterogenicznym składzie uczestników, walczące o realizację uniwersalnych, postmaterialistycznych wartości: harmonii z przyrodą, ochrony środowiska, pokoju, emancypacji kobiet, zapewnienia praw mniejszości i grup eksploatowanych, obrony życia poczętego itp.; charakter uniwersalistyczny.
Stare ruchy społeczne- ruchy społ. Występujące w imię interesów ekonomicznych lub politycznych wyraźnie…
….
Kryteria partykularystyczne- dające z góry większe szanse, albo przeciwnie eliminujące niektórych potencjalnych kandydatów, ze względu jakieś okoliczności bezpośrednio związane z pozycją i rolą, do której aspirują;(nepotyzm, korupcja, frakcyjność, dyskryminacja)
Merytokratyczna sprawiedliwość- nierówny dostęp do szans życiowych czy przywilejów, wynikający jednak ze szczególnego wysiłku i osobistych zasług…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz