Kafeteria - strona 2

Instrumenty pomiarowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3402

Alternatywne (dychotomiczne): Czy w ubiegłym tygodniu był Pan w kinie? Tak Nie Kafeteria: Dysjunktywna...

Wady pytań kwestionariuszowych - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1463

, a przede wszystkim niewyczerpalność bądź nierozłączność kafeterii. jaki jest Pana stan cywilny? Kawaler, wdowiec, rozwiedziony. Odp...

Organizacja i zarządzanie - pytania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1687

płac zmiennych. Czym się różni kafeteria od wynagrodzeń pakietowych? Krótko scharakteryzuj funkcje płac...

Istota i cele motywowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

lotow materialne atrybuty stanowiska (telefon, samochód służbowy) kafeterie (szkolenia, finansowanie...

Wynagradzanie i motywowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2037

); są to kafeterie i pakiety wynagrodzeń. Kafeteria - oferta premii albo nagród skierowana do personelu w wymiarze...

Ankieta jako narzędzie badawcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2121

(a) się za namową kolegów". W tym ostatnim przykładzie mamy do czynienia z tzw. kafeterią p y -t a ń, tzn. z pewnym...

Metodologia - Problem badawczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3619

zamknięte opatrzone tzw. Kafeterią czyli zestawem wszelkich możliwych odpowiedzi. SA także: -kafeterie...