Kłajpeda - strona 4

WYKŁAD Pierwsze lata panowania Aleksandra I

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1925

1802 roku car Aleksander I udał się osobiście do Kłajpedy (dzisiejsza Litwa, wówczas należąca do Prus...

KONGRES WIEDEŃSKI - główne reprezentacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2842

, Akwizgranu). Granice Prus sięgały od Kłajpedy po Saarę. Hanower przekształcono w królestwo podporządkowane WB...

Wykład - Bank światowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

mln USD na ulepszenie urządzeń portowych w Kłajpedzie, Armenia 20 mln USD na poprawę sektora opieki...

Górny Śląsk - geografia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

z Polską stosunków Okręg Kłajpedy Konferencja paryska odrywa od Niemiec = chęć osłabienia więzi...

Działania wojenne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1155

narzeczem czeskim obszar zaniemeński na krańcu Prus Wschodnich z portem Kłajpedą (do 1923 Memel...

Socjologia - wykład, notatki

 • prof. dr hab. Andrzej Sakson
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 1547

. Andrzej Sakson „Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich. Kraj Kłajpedzki...