Kąt tarcia wewnętrznego i spójność - strona 12

Parcie czynne i bierne gruntu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geotechnika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4515

wytrzymałościowych (kąta tarcia wewnętrznego i kohezji) w sąsiadujących warstwach geotechnicznych, co przedstawia...

RUCHY MASOWE

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. Marek Pałys
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

stawianego przez materiał budujący zbocze( spójność oraz tarcie wew.) Ruchom tym podlegają wszystkie skały...

Stateczność skarp i zboczy

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Stefania Matysek
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

: tga = tgf n gdzie: a - kąt nachylenia skarpy [o], f - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o], n...