projekt równostatecznej skarpy metodą Masłowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
projekt równostatecznej skarpy metodą Masłowa - omówienie - strona 1 projekt równostatecznej skarpy metodą Masłowa - omówienie - strona 2 projekt równostatecznej skarpy metodą Masłowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ BL I W ZAKŁAD MECHANIKI GRUNTÓW
ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2
1.0 Temat zadania Dla zadanych warunków gruntowych zaprojektować równostateczną skarpę metodą Masłowa , a następnie sprawdzić stateczność metodą Felleniusa przy zadanym obciążeniu q = 0,24 Mpa.
Rys. 1 w skali Wyznaczanie stateczności skarpy metodą Masłowa.
2.1 Opis.
Obecnie stosuje się wiele metod określania stateczności zboczy , dlatego należy wykonać szereg pomiarów w celu zebrania danych o kształtach pow. poślizgu w zależności od budowy geologicznej zboczy. Metodę Masłowa należy stosować jako pomocniczą przy płaskich osuwach.
Metody określania stateczności opierają się na następujących założeniach:
W przekroju zbocza , prostopadłym do warstwic , panuje płaski stan odkształcenia
Parametry fizyczne gruntu traktuje się w obliczeniach jako niezmienne w czasie
Rozpatrywany w obliczeniach stan równowagi traktuje się jako trwały , a położenie cząstek gruntu w rozpatrywanym przekroju jako niezmienne
Ze względu na dużą liczbę metod określania stateczności dzielimy te metody ze względu na stan naprężeń na:
Metody naprężeń sprężystych - grunt jest ośrodkiem liniowo sprężystym , kryterium stateczności stanowi bądź nie przekroczenie granicznych naprężeń tnących w żadnym punkcie , bądź przekroczenie ich na niewielkim umownym polu.
Metody granicznego stanu naprężeń - przyjmuje się , że w całym przekroju panuje graniczny stan naprężeń. Ma ono zastosowanie do porównywania innych metod.
Metoda równowagi granicznej - zakłada się graniczny stan naprężeń w masywie wzdłuż pewnej pow. poślizgu. Stosuje się tutaj często metodę Felleniusa .


(…)

… to , że każdy odłam jest bryłą sztywną ).
W podstawie każdego bloku przyjmuje się grunt o jednakowych parametrach.
Przyjmuje się brak sił bocznych ( są pomijane jako siły wewnętrzne ).
Powierzchnia poślizgu przechodzi przez dolną krawędź skarpy.
Obciążenie zewnętrzne powinno wypełnić całą szerokość paska
Parametry wytrzymałościowe gruntu
dla gruntów niespoistych
`= u + 2÷30 dla zadanego ID dla gruntów spoistych
c…
… poszczególnych warstw otrzymuje się poprzez pomnożenie gęstości i-tej warstwy przez przyspieszenie ziemskie ( g ).
g = 9,81 m/s2 np. γG = 1,80*9,81 = 17,65 kN/m3 GRUNT
ρ
γ
[g/cm3]
[kN/m3]
Piasek średni
1,80
17,65
Glina
2,15
21,09
Pył piaszczysty
2,05
20,11

2,00
19,62
Podział zadanego gruntu na warstwy obliczeniowe. Ponieważ zadana skarpa składa się z gruntów spoistych i niespoistych. Podział gruntów…
… grunt.
Tok postępowania.
Wyznacza się na początku prostą najniebezpieczniejszych osi obrotu poprzez znalezienie dwóch punktów. Po znalezieniu prostej następnie trzeba narysować trzy możliwe powierzchnię poślizgu. Pierwsza winna znaleźć się przed obciążeniem , druga przy końcu obciążenia od strony płaskiego terenu , trzecia za obciążeniem. Wykonuje się trzy takie schematy dla obliczenia, najmniejszego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz