projekt równostatecznej skarpy metodą Masłowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
projekt równostatecznej skarpy metodą Masłowa - strona 1 projekt równostatecznej skarpy metodą Masłowa - strona 2 projekt równostatecznej skarpy metodą Masłowa - strona 3

Fragment notatki:

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zakład mechaniki gruntów
Ćwiczenie projektowe nr 2
Sprawdziła: Wykonał:
dr inż. H. Konderla Remigiusz Gąsiorowski rok III, grupa, 1
1.0 Temat zadania Dla zadanych warunków gruntowych zaprojektować równostateczną skarpę metodą Masłowa , a następnie sprawdzić stateczność metodą Felleniusa przy zadanym obciążeniu q = 0,27 Mpa.
Rys. 1 w skali Wyznaczanie stateczności skarpy met. Masłowa.
Opis.
Obecnie stosuje się wiele metod określania stateczności zboczy , dlatego należy wykonać szereg pomiarów w celu zebrania danych o kształtach pow. poślizgu w zależności od budowy geologicznej zboczy. Metodę masłowa należy stosować jako pomocniczą , stosowaną przy płaskich osuwach , lecz gdy okres trwania zboczy stałych jest dłuższy od 5 lat należy stosować tę metodę.
Metody określania stateczności opierają się na następujących założeniach:
W przekroju zbocza , prostopadłym do warstwic , panuje płaski stan odkształcenia
Parametry fizyczne gruntu traktuje się w obliczeniach jako niezmienne w czasie
Rozpatrywany w obliczeniach stan równowagi traktuje się jako trwały , a położenie cząstek gruntu w rozpatrywanym przekroju jako niezmienne


(…)

… projektu ciężaru objętościowego ( γ ) jak i naprężeń pierwotnych ( σzγ ). 2.3 Obliczenie ciężaru objętościowego poszczególnego gruntu.
Ciężar objętościowy poszczególnych warstw otrzymuje się poprzez pomnożenie gęstości i -tej warstwy przez przyspieszenie ziemskie ( g ).
g = 9,81 m/s2 np. γG = 2,05⋅9,81 = 20,1 kN/m3 GRUNT
IL ρ
γ
[g/cm3]
[kN/m3]
Glina
0,30
2,05
20,1
Piasek gliniasty
0,40
2,10
20,6

0,45…
….
Jednakowe przemieszczenia wzdłuż całej powierzchni poślizgu ( oznacza to , że każdy odłam jest bryłą sztywną ).
W podstawie każdego bloku przyjmuje się grunt o jednakowych parametrach.
Przyjmuje się brak sił bocznych ( są pomijane jako siły wewnętrzne ).
Powierzchnia poślizgu przechodzi przez dolną krawędź skarpy.
Tok postępowania.
Na wstępie chciałbym zaznaczyć , że opis ten będzie dotyczył skarpy , w której nie ma wody. Wyznacza się na początku prostą najniebezpieczniejszych osi obrotu poprzez znalezienie dwóch punktów. Po znalezieniu prostej następnie trzeba narysować trzy możliwe powierzchnię poślizgu. Pierwsza winna znaleźć się przed obciążeniem , druga przy końcu obciążenia od strony płaskiego terenu , trzecia za obciążeniem. Wykonuje się trzy takie schematy dla obliczenia , najmniejszego współczynnika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz