Sprawdzenie stateczności skarpy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie stateczności skarpy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Zakład Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego
Ćwiczenie projektowe nr 2
„Sprawdzenie stateczności skarpy”
Wrocław 2011
Wstęp
1.1. Podstawa formalna
Niniejsze opracowanie wykonane zostało w ramach ćwiczenia projektowego z
przedmiotu Mechanika Gruntów na kierunku Budownictwo.
1.2. Cel i zakres opracowania
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie stateczności skarpy metodą równowagi granicznej
- metodą Felleniusa. Zadanie polega na sprawdzeniu różnych potencjalnych powierzchni
zniszczenia i wybraniu najbardziej narażonej w celu porównania wartości wskaźnika z
wartością uznaną za dopuszczalną.
Skarpa zbiornika wodnego o pochyleniu 1:1,2 będąca przedmiotem opracowania ma wysokość 12 metrów. Na naziomie skarpy w odległości 0,5m od skłonu występuje obciążenie na długości 2,7m. 1.3. Dobór metody i założenia projektowe
Zadanie będzie rozwiązane metodą Felleniusa, gdzie klin odłamu ograniczony jest od góry konturem skarpy a od dołu potencjalną, kołowo - cylindryczną powierzchnią poślizgu. Klin odłamu podzielony jest na bloki o pionowych ścianach bocznych.
Założenia do metody:
Płaski stan naprężenia i odkształcenia naprężenia i odkształcenia.
Powierzchnia poślizgu jest cylindryczna, przechodzi przez dolną krawędź skarpy.
Klin odłamu jest bryłą sztywną.
Klin odłamu jest podzielony na pionowe paski o szerokości (L-szerokość klina odłamu).
Wystąpienie jednoczesne wzdłuż całej powierzchni poślizgu stanu granicznego według hipotezy Coulomba-Mohra. Siły boczne pomiędzy paskami są pomijane.
Współczynnik stateczności definiowany jest jako:
gdzie:
Mu - momentu utrzymujące
Mo - momenty obracające 1.4. Literatura
- norma PN-B-02480-1986 - norma PN-B-03020-1981
- norma PN-B-02479-1998
- „Gruntoznawstwo” - Pisarczyk
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz