Sprawdzenie stateczności nasypu-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie stateczności nasypu-projekt - strona 1 Sprawdzenie stateczności nasypu-projekt - strona 2 Sprawdzenie stateczności nasypu-projekt - strona 3

Fragment notatki:

Projekt nr 1
Sprawdzenie stateczności nasypu
Obliczenie stateczności skarpy
Dane do projektu:
Wysokość nasypu H - 9,6 m
Wysokość zwierciadła wody pod powierzchnią terenu hW - 0,4 m
Miąższość pierwszej warstwy h1 - 1,4 m
Miąższość drugiej warstwy h2 - 1,1 m
Nachylenie skarpy 1:1,5
Właściwości geotechniczne gruntu w nasypie i podłożu
Nr warstwy
Rodzaj gruntu
Stan gruntu
r [g/cm3]
c' [kPa]
f' [o]
Nasyp
Piasek drobny
0,95
1,65
0,00
31,75
Ia
Piasek średni
0,50
1,85
0,00
32,50
Ib
Piasek średni
0,50
2,00
0,00
32,50
II
Glina
0,70
1,95
16,00
9,00
III
Glina pylasta
0,20
2,10
32,00
18,25
Obliczenie stateczności skarpy - metoda tangensów
Współczynnik stateczności skarpy suchej
Przyjmuję nachylenie skarpy 1:1,5
[-]
Dla podanego nachylenia skarpy (przy stałym f') skarpa straci stateczność. Minimalny dopuszczalny współczynnik bezpieczeństwa zawiera się w granicach F= 1,2÷1,5.
Przyjmuję nachylenie skarpy 1:2
[-]
Dla skarpy o nachyleniu 1:2 współczynnik bezpieczeństwa jest wystarczający aby stwierdzić, że nasyp zachowa stateczność.
Współczynnik stateczności skarpy odwodnionej przy nagłym obniżeniu zwierciadła wody w zbiorniku
Przyjmuję nachylenie skarpy 1:1,5
[-]


(…)

… - ciężar objętościowy gruntu występującego na powierzchni F
Sinus i Cosinus kąta a
Ciśnienie wody w porach
Spójność i kąt tarcia wewnętrznego
gdzie:
l1,l2,l3 - długości części podstawy paska znajdujących się w różnych gruntach
f1, f2, f3, c1, c2, c3 - odpowiednio wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności
Współczynnik pewności w warunkach naprężeń efektywnych
[-]
Współczynnik pewności w warunkach…
… tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, wartości ciężarów, ciśnień wody w porach, funkcji sina i cosa, przyjmuję z tabeli opisanej w pozycji 1.2
Obliczenia będą wykonane tylko dla paska nr 2
Obliczenie parcia na boki paska
[kN]
[kN]
[kN]
Obliczenie wypadkowej W i jej odchylenia od pionu
gdzie:
d - kąt nachylenia wypadkowej do pionu, liczony jako dodatni przy odchyleniu w lewo
a - kąt nachylenia podstawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz