Juliusz Makarewicz

Tworzenie prawa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marek Smolak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

w powstawaniu kodyfikacji (np. Juliusz Makarewicz i międzywojenny kodeks karny), komentarze i glosy uczonych...

Kodeks karny 1932

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

Juliusz Makarewicz Wac aw Makowski FORMALNA DEFINICJA PRZEST PSTWA AUTORZY podzia WYST PKI poza kodeksem...

Historia prawa karnego - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Panek
  • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

, rosyjski) 1919 - powołanie komisji kodyfikacyjnej do spraw reformy prawa karnego (kierownikiem był Juliusz...

Komisja kodyfikacyjna w II RP

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

wydział karny, a następnie sekcja karna. Na jej czele stali prof. Juliusz Makarewicz, a wiceprezesem...