Tworzenie prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie prawa - strona 1

Fragment notatki:

źródła prawa - akty normatywne, zawierające przepisy dające podstawę do konstruowania norm gałęzi prawa (źródła prawa w znaczeniu formalnym, fontes iuris oriundi); ogół okoliczności o charakterze ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społecznym, których oddziaływanie wpłynęło na treść i formę prawa (źródła prawa w znaczeniu materialnym, fontes iuris cognoscendi)
Sposoby tworzenia prawa: przekształcanie zwyczajów w prawo - patrz Bonca rozdział I punkt 5
nauka prawa - w starożytnym Rzymie prawnicy mieli ius publicae respondendi ex autoritate principis - ich opinie prawne uzyskały moc wiążącą, w prawie arabskim dużą rolę pełnią opinie interpretatorów Koranu i Sunny, we współczesności udział uczonych prawników w powstawaniu kodyfikacji (np. Juliusz Makarewicz i międzywojenny kodeks karny), komentarze i glosy uczonych miały też znaczenie w stosowaniu prawa
precedensy sądowe - patrz Bonca rozdział I punkt 3
stanowienie prawa - patrz Bonca rozdział I punkt 2
umowy prawotwórcze - patrz Bonca rozdział I punkt 2
Cechy racjonalnego działania: - zakładanie że wiedza naukowa jest w stanie dostarczyć nam dostateczną ilość informacji o świecie, aby móc przewidzieć skutki własnych działań i decyzji
- wyznaczanie celów możliwych do osiągnięcia w świetle wiedzy o rzeczywistości dostępnej działającemu
- kierowanie się spójnym systemem wartości - uporządkowanie celów cząstkowych i naczelnych w niesprzeczną hierarchię
- wyznaczanie odpowiednich środków prowadzących do wyznaczonych celów
Cechy racjonalnego prawotwórstwa: - cele regulacji prawnej powinny być możliwe do osiągnięcia w świetle dostępnej wiedzy o rzeczywistości, a koszt ich osiągnięcia nie powinien być wyższy od ich wartości
- należy ustalić adekwatne środki prowadzące do osiągnięcia tych celów, czy do osiągnięcia tych celów właściwe są środki prawne (nakazy, zakazy)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz