Historia prawa karnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia prawa karnego - wykład - strona 1 Historia prawa karnego - wykład - strona 2 Historia prawa karnego - wykład - strona 3

Fragment notatki:


08.10.2012 HISTORIA Ustawodawstwo karne przedrozbiorowe - początek historii prawa karnego
Ustawodawstwo karne w okresie rozbiorów - funkcjonowały różne systemy prawne (węgierski, austriacki, niemiecki, rosyjski) 1919 - powołanie komisji kodyfikacyjnej do spraw reformy prawa karnego (kierownikiem był Juliusz Makarewicz, Wacław Makowski - autorzy pierwszego kodeksu karnego z 1932 r.) - problem - czy przyjąć któryś z kodeksów zaborczych, czy pisać kodeks od nowa - zdecydowano się stworzyć nowy kodeks karny
Kodeks karny z 11.04.1932r., wszedł w życie 1.09.1932r. - po raz pierwszy opracowano polską prawniczą terminologię karną - pojawiło się sformułowanie dwutorowości kodeksu, przyjęto koncepcję subiektywności odpowiedzialności sprawcy, a jednocześnie, że aby czyn mógł być przestępstwem, musi być czynem o określonej społecznej szkodliwości (aspekt materialny) - pojawia się po raz pierwszy pojęcie prewencji indywidualnej, która staje się priorytetem przepisów karnych (przepisy karne nie tylko służą represji, wymierzeniu kary za popełnione przestępstwo, ale przede wszystkim mamy oddziaływać na sprawcę prewencyjnie, w taki sposób, aby przestał naruszać porządek prawny) - priorytetem kodeksu karnego jest również funkcja gwarancyjna prawa karnego (prawo karne ma gwarantować zasady nullum crimen sine lege oraz nulla poena sine lege - ustawa określa wymiar i rodzaj kary)
Ustawodawstwo karne w PRL - po 1944 r. - ustawodawstwo podlegało wielu zmianom, powołanie nowych komisji kodyfikacyjnych, które tworzą kodeksy karne w duchu ustroju komunistycznego - 1945 - powołanie nowej komisji kodyfikacyjnej - formalnie obowiązywał kodeks Makarewicza, ale zaczęto tworzyć w międzyczasie ustawodawstwo pozakodeksowe, np. wydawanie dekretów, które zastępowały i uchylały przepisy kodeksu - 1946 - dekret (ranga niższa niż ustawa) o ochronie państwa „Mały kodeks karny” - zawieszał wszystkie sprzeczne z nim przepisy kodeksu karnego 1932 r. (nowe typy przestępstw, które realizowały założenia ówczesnego systemu - zaprzeczenie wolności słowa i sumienia) - wprowadzenie Komisji specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym - umożliwiono, aby organ pozasądowy orzekał o karze pozbawienia wolności, skazywał na karę kryminalną - Kodeks karny z 1969 r. - wszedł w życie 1.01.1970r. - przejmował część rozwiązań poprzedniego kodeksu, aczkolwiek nie były one w praktyce realizowane, za czyny o stosunkowo niewielkiej wadze przewidywano duże kary pozbawienia wolności - 1980 - powstaje komisja do spraw reformy prawa karnego i nieformalne ugrupowanie zwane Centrum Inicjatyw Ustawodawczych - powstają dwa projekty nowych kodeksów prawa karnego wskazujące na konieczność pewnych zmian (postulaty zniesienia kary śmierci, ograniczenia kary pozbawienia wolności) - w okresie stanu wojennego i po 1981 r. - ogromny krok w tył, osłabienie funkcji gwarancyjnych, funkcjonowanie dekretów, zaostrzenie odpowiedzialności karnej, wprowadzanie nowych typów przestępstw, ograniczenie wolności słowa, zakazywanie uczestnictwa w określonych organizacjach, prawo staje się środkiem do zwalczania przeciwników politycznych


(…)

… kodyfikacyjna mająca za zadanie stworzenia zupełnie nowego kodeksu karnego (pytanie: czy ma być represyjny, czy liberalny) -1997 - powstanie nowego Kodeksu karnego (6 czerwca 1997 r.), wchodzi w życie 1 września 1998 r. (bardzo długie vacatio legis, aby przyzwyczaić społeczeństwo do nowego rodzaju przepisów) - kodeks karny był nowelizowany 61 razy - założenie stosowania przepisów prawa karnego dopiero wówczas…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz