Kodeks karny Makarewicza 1932-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks karny Makarewicza 1932-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Kodeks karny Makarewicza 1932 r. Komisja Kodyfikacyjna powołana do życia w 1919 r. uznała za niezwykle pilne zastąpienie zróżnicowanego prawa karnego obowiązującego na terenach polskich jednolitym kodeksem karnym. W 1919 r. ukonstytuował się Wydział karny Komisji. Pracom komisji przewodzili Juliusz Makarewicz i Wacław Makowski.
Kodeks został wydany w 1932 r. w drodze rozporządzenia Prezydenta RP. Jednocześnie zostało ogłoszone odrębne prawo o wykroczeniach.
Kodeks karny z 1932 r. był dziełem nowoczesnym, napisany jasnym i precyzyjnym prawniczo językiem. Czyn był przestępstwem, jeśli wyczerpywał przesłanki zawarte w kodeksie. Podstawą odpowiedzialności karnej była wina.
Kodeks był oparty o trzy ogólne zasady: Zasadę subiektywizmu - odpowiedzialność karna zależna od stosunku sprawcy do czynu i od jego poczytalności - konstrukcja winy dopuszczała odpowiedzialność wyłącznie za skutki zamierzone i przewidywane , odpowiedzialność zależna od wieku sprawcy (np. do 13 lat - brak odpowiedzialności, 13-17 lat - odpowiedzialność warunkowa), odpowiedzialność podżegacza i pomocnika - za zamiar. Indywidualizacja kary - uwzględnienie przez sąd okoliczności takich jak pobudki, sposób działania sprawcy, stosunek do pokrzywdzonego, dotychczasowe życie, zachowanie po popełnieniu przestępstwa. Zasadę humanitaryzmu - polegającą na stosowaniu represji tylko w granicach niezbędnych dla uzyskania przewidzianych celów kary. Kara śmierci uznana została za środek wyjątkowy i przewidziana tylko w pięciu przypadkach. Nieletnie między 13 i 17 r.ż. podlegali tylko środkom poprawczym lub wychowawczym. Zasadę środków zabezpieczających - jako sposób ochrony społeczeństwa przed przestępcami. Środki zabezpieczające były przewidziane wobec osób chorych psychicznie, alkoholików, narkomanów, recydywistów, przestępców zawodowych, przestępców wykazujących wstręt do pracy.
Ponadto kodeks przewidywał: Zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie i zatarcia skazanie. Kodeks ze zmianami obowiązywał do 1970 r.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz