John Searle

John Searle - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

przez innych filozofów języka (np. Johna Searle' a) i językoznawców (np. Dietera Wunderlicha). W rozumieniu Weigand (1989...

Wprowadzenie do kognitywistyki pedagogicznej - 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski
 • Wprowadzenie do kognitywistyki pedagogicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

innych organizmów żywych lub maszyn żyjących. Zdaniem filozofa Johna Searle'a zdolności tych nie wyjaśni...

Genetyczne źródła języka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1001

. akt mowy - Nazwiska: John Austin, John Searle - Działanie językowe jest szczególnym typem społecznego...

Postrstrukturalizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

w dekonstrukcji i krytyce feministycznej...) Teoria aktów mowy a literatura John Austin, John Searle: Trzy typy...

Ludwig Wittgenstein

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

się problematyką umysłu należą: Daniel Dennet i John Searle. 3. Poglądy filozoficzne A. Wittgenstein I Wczesne...

Stylistyka – pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

Words” – czyli „Jak działać słowami”. Poszerzył to John Searle, ale też zgubił trochę usystematyzowania...

Językoznawstwo współczesne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Beata Afeltowicz
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4788

do sformułowanych przez Herberta Paula Grice'a zasad konwersacji. Klasyfikacja aktów mowy Johna Searle'a (5 typów...