Jezus Chrystus - strona 18

Communicatio in sacris - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Communicatio in sacris
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2569

Wiary, Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła...

Historia doktryn - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

przez Jezusa Chrystusa zmierza do przeniesienia cnotliwo ci z zewn trz na wewn trz. Czynnik UCZUCIA odgrywa...

Staropolka - kolokwium

 • dr Jacek Kwosek
 • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

na własne zasługi, ale przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Taki pogląd nazywa się doktryną fiducji. Wstrząsnęło...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

spotkaną osobę witam: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” albo „Szczęść Boże”; gdy zamiast...

Teologia moralna fundamentalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

ST? Jak pogodzić takie teksty z nauką Jezusa Chrystusa, który jest „Pełnią Miłości...

Przywództwo polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Socjologia polityki
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5096

uznanie w czasach chaosu i niepokoju teoria korespondencji ze społ./interakcyjna Rydzyk, JP II, Jezus...

Integryzm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

rodzi wolność. [...] Integrysta mocno wierzy słowom, które o człowieczej wolności powiedział Jezus...