Jezdnia - strona 9

DROGI - RYS HISTORYCZNY

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

technicznych nie związanych z ruchem pojazdów lub pieszych, 3) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu...

Opis techniczny-odwodnienie terenu

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Maciej Wrzosek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

wód z pasa o szerokości 20 m wokół jezdni (około 1/3 pasa to tereny zabudowane o współczynniku ψ=0,4...

Recykling i drzewa - opis

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

podbudowy, naprawa jedynie zniszczonego pasa ruchu na jezdniach wielopasowych, bez konieczności stosowania...

Dojścia i dojazdy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu...

Drogi

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

gruntowe. Aby pojazdy nie jeździły tymi samymi śladami, sze­rokość jezdni tych dróg powinna być większa...

Chodniki i poręcze - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

nawierzchnię podłużną [16]. Układa się ją na klockach usytuowanych prostopadle do osi mostu. Od strony jezdni...

Nawierzchnia drewniana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

się bardziej pośrodku niż przy krawędziach. W jezdni tworzą się wyboje. Dużą niedogodnością tego układu jest fakt...