Jerozolima - strona 23

Sztuka wczesnochrześcijańska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1813

. Jest to ikonografia kultu kościoła. Chrystus jako cesarz w „Nowej Jerozolimie”. Bazyliki dzielą się pod względem...

Modlitwa powszechna - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3654

proroka Iż (iż 6) oraz z okrzyków tłumów witających Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy (MT 26). Epikleza...

Drukarstwo europejskie w XVII w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1204

błędów częste odezwy do czytelnika o wyrozumiałość wobec usterek- przykład niedbalstwa Jerozolima...

Pn gór stołowych referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Barbara Woś
 • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3647

, zwanych „śląską Jerozolimą", prastare miejsce kultu Matki Boskiej. Założenie to powstałe w drugiej połowie...

Geografia - Halny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232

: Chrześcijaństwo: 2 mld (37%), katolicy-Jerozolima, protestanci-anglikanie i kalwini, prawosławni-Grabarka; Islam...

Geografia 2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

%), katolicy-Jerozolima, protestanci-anglikanie i kalwini, prawosławni-Grabarka; Islam: 1,16mld, Mekka (Arabia...

Der Spiegel, Focus, Die Zeit

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

(m.in. w Moskwie, Rzymie, Brukseli, Jerozolimie) oraz zagraniczne biura redakcji w kilku miastach...

Norwid Cyprian Vade-Mecum

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 280
Wyświetleń: 763

. przed Chrystusem (Ezechiel zmarł ok. r. 570); poprzedziło je zdobycie Jerozolimy przez Nabuchodonozora i deportacja...