Jednostka pomocnicza gminy

note /search

Decentralizacja, centralizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2142

sołectwo (sołtys, zebranie wiejskie) - jednostka pomocnicza gminy. Wewnętrzna w ramach jednego urzędu np...

Organy wewnętrzne rady gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

, burmistrza, prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy. Aby rada mogła...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

, burmistrz, prezydent Jednostki pomocnicze gminy Rada Powiatu Zarząd Powiatu Starosta Sejmik Wojewódzki...

Inne organy w gminie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

w szczególności może tu chodzić o wydawanie decyzji administracyjnych. Jednostki pomocnicze gminy...

Ewidencja gruntów i budynków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2044

administracyjnych miasta. W miastach w których utworzone zostały dzielnice, jako jednostki pomocnicze gminy...

Samorządy terytorialne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1806

referendum występuje 15 obywateli gminy. Jednostki pomocnicze gminy- sołectwa, dzielnice, osiedla( w drodze...