Jednostka Uczestnictwa - strona 8

Fundusze inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Najbar
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1442

określonych w ustawie także niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa, albo certyfikatów...

Giełdy i papiery wartościowe

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Dariusz Fatuła
 • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3542

, - inne instrumenty finansowe. Inne instrumenty finansowe to np. jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych...

Wykład - Zadania z bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

. zł. przyniosły wzrost wartości jednostek uczestnictwa w funduszu o 3000zł. w skali rocznej. Gdyby klient założył...

Rynki kapitałowe - wykład

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1666

. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Akty prawne, Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. o funduszach...

Wykład - prawo bankowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją...

Podatek od darowizn - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

@ przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych  z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego...