Jednostka Uczestnictwa - strona 7

Nadzór bankowy - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

lub obligacje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa...

Rynek finansowy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Piotr Górski
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

, - certyfikaty inwestycyjne, - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, - czasami także weksle i papiery...

Rynek kapitałowy - omówienie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Mirosława Capiga
  • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych...

Rynek papierów wartościowych 2

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

nabycia jednostek uczestnictwa tego funduszu. Po tym terminie powszechne świadectwa udziałowe straciły...