Jednostka Uczestnictwa - strona 6

Giełda - Charakter rynku

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

- wykupu jednostki uczestnictwa dokonuje sam fundusz. - Fundusze zamknięte - osoba, która chce się pozbyć...

Wycena aktywów i pasywów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

maja TX roku nabyto 2000 jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym o wartości 120 zł każda Na 31...

Polska bankowość inwestycyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach...

Ubezpieczenia - wykład 11b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

do obrotu na rynku regulowanym i jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych; 2) 25 % wartości...

Tabela gmina powiat województwo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 749

, sprawy majątkowe, powierzenie zadań innym jednostkom, uczestnictwo w międzynarodowych zrzeszeniach...

Giełda, GPW, CETO

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1337

- wykupu jednostki uczestnictwa dokonuje sam fundusz. - Fundusze zamknięte - osoba, która chce się pozbyć...