Giełda - Charakter rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda - Charakter rynku - strona 1

Fragment notatki:

(5 stron)
Giełda Różnią się; 1) Charakter rynku. GPW - rynek scentralizowany, na określonych zasadach dokonywany jest obrót CETO - rynek nie scentralizowany, nie ma jednego parkietu jest ich tyle ile możliwych jest połączeń. GIEŁDA - to ściśle określone miejsce, gdzie znajdują się "ringi" Pierwowzorem jest NASDA 2) Czas dokonywania obrotu. GPW - dokonywany jest w ramach sesji giełdowych od 9 OO - 16 OO od poniedziałku do piątku, na sesji mogą; - przebywać maklerzy, którzy zostali dopuszczeni do obrotu - pracownicy giełdy - członkowie władz giełdy - goście CETO - nie ma określonych godzin, czas trwania nie jest wyznaczony może trwać 24 godziny na dobę. 3) Wymagania stawiane emitentom i członkom obrotu firm maklerskich. GPW - spółki duże, spełniające rygorystyczne wymogi formalno - prawne. CETO - firmy małe, o średniej wielkości, które posiadają jednak potencjał wzrostowy. 4) System obrotu. GPW - system kierowany zleceniami, obrót dokonywany jest na podstawie kursów transakcji, które ustalone są na podstawie zleceń napływających na giełdę. CETO - system kierowany cenami, żadny kurs nie ustala po jakim mam przeprowadzić transakcję, nie ma żadnych odniesień do transakcji. GIEŁDY. 1) mobilizują kapitał 2) ustalenie najbardziej efektywnej wyceny papierów 3) dokonuje się realizacji kapitału Giełda Warszawska ma model francuski, zaoferowali pomoc w tworzeniu i edukacji pierwszych maklerów Wprowadzenie papierów do publicznego obrotu nie oznacza, że trafia na giełdę lecz musi być dopuszczony przez RADĘ GIEŁDY. O ile spełnione są najniższe wymagania; a) wartość papierów wartościowych nie może być mniejsza niż 4mln. zł. b) wartość księgowa nie mniejsza niż 4 mln. zł. c) nieograniczona zbywalność papierów d) reprezentować papie

Giełda
Różnią się;
Charakter rynku.
GPW - rynek scentralizowany, na określonych zasadach dokonywany jest obrót
CETO - rynek nie scentralizowany, nie ma jednego parkietu jest ich tyle ile możliwych jest połączeń.
GIEŁDA - to ściśle określone miejsce, gdzie znajdują się "ringi"
Pierwowzorem jest NASDA
Czas dokonywania obrotu.
GPW - dokonywany jest w ramach sesji giełdowych od 9 OO - 16 OO od poniedziałku do piątku, na sesji mogą;
przebywać maklerzy, którzy zostali dopuszczeni do obrotu
pracownicy giełdy
członkowie władz giełdy
goście
CETO - nie ma określonych godzin, czas trwania nie jest wyznaczony może trwać 24 godziny na dobę.
Wymagania stawiane emitentom i członkom obrotu firm maklerskich.
GPW - spółki duże, spełniające rygorystyczne wymogi formalno - prawne.
CETO - firmy małe, o średniej wielkości, które posiadają jednak potencjał wzrostowy.
System obrotu.
GPW - system kierowany zleceniami, obrót dokonywany jest na podstawie kursów transakcji, które ustalone są na podstawie zleceń napływających na giełdę.
CETO - system kierowany cenami, żadny kurs nie ustala po jakim mam przeprowadzić transakcję, nie ma żadnych odniesień do transakcji.
GIEŁDY.
mobilizują kapitał
ustalenie najbardziej efektywnej wyceny papierów
dokonuje się realizacji kapitału
Giełda Warszawska ma model francuski, zaoferowali pomoc w tworzeniu i edukacji pierwszych maklerów
Wprowadzenie papierów do publicznego obrotu nie oznacza, że trafia na giełdę lecz musi być dopuszczony przez RADĘ GIEŁDY. O ile spełnione są najniższe wymagania;
wartość papierów wartościowych nie może być mniejsza niż 4mln. zł.
wartość księgowa nie mniejsza niż 4 mln. zł.
nieograniczona zbywalność papierów
reprezentować papiery muszę tą samą charakte

(…)

… wystawcy warrantu ( emitentem warrantu ) do uregulowania względem posiadacza warrantu pewnej kwoty rozliczeniowej, którą jest;
w przypadku warrantów kupna - call -jest to dodatnia różnica pomiędzy ceną rynkową instrumentu bazowego na który warrant opiewa a cena wykonania tzn. ceną po której posiadacz warrantu mógłby od jego wystawcy kupić dany instrument bazowy - cena rynkowa - cena wykonania = +
w przypadku warrantu sprzedaży - put - jest dodatnia różnica pomiędzy ceną wykonania ( ceną po której właściciel warrantu będzie mógł sprzedać dany instrument bazowy wystawcy warrantu ) a ceną rynkową danego instrumentu bazowego - cena wykonania - cena rynkowa= +
Na GPW - warranty typu europejskiego taki warrant którego prawo realizacji , prawo do rozliczenia tej kwoty właściciel warrantu może zrealizować…
… - wystawia akcje na akcje ELEKTIRMU
Cena wykonania po której BRE kupi, ale sprzeda akcje ELE wynosi 13 zł.
Cena za warrant ( premia ) call wynosi 1 zł.
Cena za warrant ( premia ) put wynosi 2 zł.
CALL korzyści
- osiągnie wtedy gdy cena za akcje ukształtuje się na poziomie 14 zł.
np.; cena na rynku 18 zł.
18 - 13 = 5 zł. moja korzyść
ale musimy uwzględnić cenę CALL 1 zł.
czyli 5 zł. - 1 zł. = 4 zł. KORZYŚĆ
Kwotą rozliczeniową przy CALL będzie różnica Ceną bieżącą - ceną wykonania 18 - 13 - 1 = 4
Warrant typu pull;
Korzyść;
Gdy cena spadnie poniżej 11 zł. ( 13 - 2 )
Cena na rynku 7 zł.
Cena rozliczeniowa; 13 - 7 = 5 zł.
Realna korzyść; 6 - 2 = 4 zł.
instrumenty finansowe
kontakty terminowe - uczestnicy tych transakcji zgłaszają ofertę kupna lub zakupu danego waloru, lecz transakcja nastąpi w terminie…
… są one przez członków giełdy ( firmę maklerską będącą akcjonariuszem giełdy i dopuszczoną przez władze giełdy ( w Polsce w następującej postaci ; )
musi być określona oferta kupna lub sprzedaży
zleceniem limitowanym bądź nielimitowanym
musi być określony termin złożenia waloru
termin ważności
dane dotyczące członka giełdy wystawiającego zlecenie maklerskie
Zlecenia mogą być dwojakiego rodzaju;
limitowanie - w zleceniu…
… fixing;
papiery o niskiej płynności
akcje spółek notowane na rynku wolnym
prawa poboru z tych akcji
PDA do akcji wprowadzonych na rynek wolny
Zasady ustalania kursu jednolitego; WAŻNA KOLEJNOŚĆ
należy, tak ustalić kurs, aby zmaksymalizować wolumen obrotu ( jak najwięcej papierów wartościowych danego emitenta zmieni właściciela ) jak ustalić kurs, aby różnica pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz