Język prawny - strona 14

Logika - wiadomości o języku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

jest w jakiej kolejności są stawione argumenty tak też dzieje się często w mowie potocznej i w języku prawnym...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

dla wyrażeń języka prawnego tj. określenia do jakich obiektów, zdarzeń, czy stanów rzeczy te wyrażenia...

Prawo - Sprawiedliwość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny - język tekstów prawnych podlegający ogólnym...

Teoria i filozofia prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 7357

(generalnych i abstrakcyjnych) norm prawnych na podstawie przepisów prawnych wyrażonych w języku prawnym...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

w odniesieniu do języka prawnego 3. Minimalizm filozoficzny polskiej teorii prawa po 1945 r. (1956 r.) - obrona...

Wykładnia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

to, które jest najbardziej oczywiste domniemanie języka prawnego - jeżeli prawodawca nadał określonym wyrażeniom znaczenie...