Język prawny - strona 13

Wdp

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno języka prawnego jak i prawniczego. Elementy...

Prawo - definicje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 4060

przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny - język tekstów prawnych podlegający ogólnym...

Elementy Teorii Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

- dyrektywa „ut” - utinem (żeby) p - pożądane zachowanie 10. Język prawny i język prawniczy Język prawny...

System prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155

języka prawnego, a ewentualne odstępstwa od tej zasady wprowadzane są na mocy przepisów szczególnych...

Prawo-definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1813

przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny - język tekstów prawnych podlegający ogólnym...

Encyklopedia prawa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1869

wykładnia celowościowa Język potoczny - zbliżony do języka literackiego Język prawny - język tekstów...