Język prawny - strona 12

Kodeks spółek skarbowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

normatywnych to język prawny, pragmatyczny i jasny (wieloznaczności i nieostrości należy unikać...

Wykładnia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

niejasności: - lingwistyczne (język prawny często jest nieostry, niejasny, wieloznaczny, po prostu otwarty...

Podstawy prawoznawstwa

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4242

oceniają, co jest dobre a co złe) Norma prawna jej właściwości i budowa. Język prawny i prawniczy. Pyt...

Logika prawnicza - synteza wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

jest w jakiej kolejności są stawione argumenty tak też dzieje się często w mowie potocznej i w języku prawnym...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1743

artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno języka prawnego jak i prawniczego. Elementy...

Prawoznawstwo ćwiczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Umińska-Woroniecka
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w przewidzianej prawem formie przez podmiot mający do tego kompetencję. Język prawny – formułuje się w nim teksty...

Prawo cywilne Definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

nad nim kontrolę przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny - język tekstów prawnych...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 791
Wyświetleń: 7098

się do rzeczywistości pozajęzykowej czy do rzeczywistości językowej (metajęzyk) Język prawny - język aktów normatywnych...