Język niemiecki - strona 4

Totalitaryzm niemiecki - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Zarys historii Kościoła katolickiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

tej encykliki dostał embargo - w Niemczech nie Wolno go było rozpowszechniać. Była ona napisana w języku...

Ślązacy jako grupa etniczna

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

(głównie Dolny Śląsk), deklarujący narodowość niemiecką i posługujący się wyłącznie językiem niemieckim...

Strajki szkolne w zaborze pruskim

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr hab. Agnieszka Wałęga
  • Historia wychowania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1190

w języku niemieckim. Zebrani na konferencji nauczyciele byli zaskoczeni jednolitą postawą młodzieży...

Wielkie Księstwo Poznańskie

  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3269

, równouprawnienie języka ojczystego z językiem niemieckim w administracji, sądownictwie i szkolnictwie. W gospodarce...