Wielkie Księstwo Poznańskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3269
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielkie Księstwo Poznańskie - strona 1

Fragment notatki:

W treści notatki opisana została tematyka związana z powstaniem i funkcjonowaniem Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

W niniejszej notatce znajdują się takie pojęcia jak: odrębność narodowa, patent okupacyjny, zmiany w gospodarce WKP, kodeks cywilny napoleona, obszary serwitutowe, represje i
wynaradawianie. Notatka zawiera też informacje na temat: kiedy powstało Wielkie Księstwo Poznańskie, podział administracyjny, jakie uprawnienia przyznane zostały na Kongresie Wiedeńskim ludności polskiej, jak wyglądało uwłaszczenie chłopów w wielkim księstwie poznańskim, kiedy powstały sejmy prowincjonalne. Oprócz tego w notatce pojawiają się zagadnienia: upadek powstania listopadowego, przemianowanie Wielkiego Księstwa Poznańskiego , prowincja poznańska.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(…)

… przez kompetencje pruskich urzędników.
W czasie przygotowań do objęcia wyznaczonych ziem w Królestwie Pruskim dokonano
nowego podziału administracyjnego. Państwo podzielono na 10 prowincji: Prusy Wschodnie, Prusy
Zachodnie, Prowincja Poznańska, Śląska, Saska, Brandenburska, Pomorska, Westfalska, Julijsko Klewijska i Dolno - Nadreńska. Dwie ostatnie połączono w 1822 roku tworząc Nadrenię, a z Prus
Wschodnich…
…. utworzony został sejm prowincjonalny dla Prus Wschodnich i Zachodnich.
Powstał też sejm dla prowincji śląskiej. Stany Prowincjonalne dla Wielkiego Księstwa
Poznańskiego zostały powołane dekretem królewskim z dnia 27 III 1824 r. Pierwszy sejm Księstwa
zebrał się jesienią 1827 r. w Poznaniu. Siedzibami sejmów prowincjonalnych dla Prus Zachodnich i
Wschodnich były na przemian Gdańsk i Królewiec…
… Niemieckiego. Poza nim pozostały
Wielkie Księstwo Poznańskie, Prusy Zachodnie i Wschodnie.
15 maja 1815 roku król Fryderyk Wilhelm III ogłosił patent okupacyjny i odezwę
potwierdzającą uprawnienia przyznane na Kongresie Wiedeńskim ludności polskiej w Wielkim
Księstwie Poznańskim:
i Wy także otrzymaliście ojczyznę, a z nią razem i dowód
jak wiele cenię Wasze do niej przywiązanie. Będziecie wcieleni do Mojej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz