Izoterma - strona 9

CHEMIA ŻYWNOŚCI

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4991

(względna szybkość reakcji] Izotermy sorpcji Izoterma sorpcji - zależność między wilgotnością ??? (masa wody...

Prawa gazu doskonałego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

gazu od jego objętości nazywa się izotermą gazu. Jest ona hiperbolą równoboczną odniesioną do swych...

Gaz doskonały

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

zależność ciśnienia od   objętośći dla gazu w przemianie izotermicznej. Krzywa   ta nazywa się izotermą...

Wyznaczanie współczynnika

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

bardziej stromo niż izoterma. p p = f(V ) I - iz o te rm a A - a d ia b a ta I A V rys. 1. Prawo rządzące...

Stan równowagi chemicznej

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

równowagi układu, to: CCc CDd Δ G = - RT ln KC + RT ln CAa CBb Ogólna postać równania izotermy...

Obiegi w termodynamice - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1918

izoterm i dwóch adiabat. Rys. 4. Obieg Carnota przedstawiony na wykresach p-V i T-S Ponieważ dla adiabaty...