Gaz doskonały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gaz doskonały - strona 1 Gaz doskonały - strona 2 Gaz doskonały - strona 3

Fragment notatki:

Gaz doskonały,  gaz spełniający równanie stanu Clapeyrona ( Clapeyrona równanie ). Gaz doskonały jest modelem, skonstruowanym przy następujących założeniach: 1) brak oddziaływań między cząsteczkami gazu, 2) znikoma objętość cząsteczek (cząsteczki gazu rozważane są jako punkty materialne  posiadające jednakową masę), 3) cząsteczki gazu poruszają się prostoliniowo, zmieniając kierunek wskutek przypadkowych zderzeń, 4) zderzenia cząsteczek gazu są doskonale sprężyste, 5) średnia  energia kinetyczna  cząsteczek jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej . Model gazu doskonałego opisuje poprawnie zachowanie tylko granicznie rozrzedzonych gazów, w praktyce stosuje się jednak dla większości gazów w warunkach normalnych. Równanie Clapeyrona ,  równanie stanu gazu doskonałego  to  równanie stanu  opisujące związek pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością  gazu doskonałego , a w sposób przybliżony opisujący  gazy rzeczywiste . Sformułowane zostało w 1834 roku przez  Benoîta Clapeyrona . Prawo to można wyrazić wzorem gdzie: p  -  ciśnienie V  -  objętość n  - liczba  moli  gazu (będąca miarą liczby cząsteczek (ilości) rozważanego gazu) T  -  temperatura  (bezwzględna),  T  [K]  =  t  [°C] + 273,15 R  - uniwersalna  stała gazowa :  R = N A k B , gdzie:  N A  -  stała Avogadra  (liczba Avogadra),  k B  -  stała Boltzmanna ,  R  = 8,314 J/(mol·K) Równanie to jest wyprowadzane na podstawie założeń: gaz składa się z poruszających się cząsteczek; cząsteczki zderzają się ze sobą oraz ze ściankami naczynia w którym się znajdują; brak oddziaływań międzycząsteczkowych w gazie, z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek; objętość (rozmiary) cząsteczek jest pomijana; zderzenia cząsteczek są  doskonale sprężyste ; RZEMIANY GAZOWE Dla wszystkich przemian prawdziwa jest zależność:
(p 1 V 1 )/T 1  = (p 1 V 2 )/T 2 czyli, innymi słowy stosunek iloczyny ciśnienia i objętości do temperatury gazu jest zawsze taki sam. Przemiana izotermiczna  jest nazywana również  prawem Boyle'a - Mariotte'a . Jak sama nazwa wskazuje, w przemianie tej temperatura nie ulega zmianie: T = const w związku z tym również: pV = const   Wykres ten przedstawia zależność ciśnienia od   objętośći dla gazu w przemianie izotermicznej. Krzywa   ta nazywa się  izotermą .  
 
 
 
  Przemiana izohoryczna  stałej masy gazu charakteryzuje się niezmiennością objętości. Przyrost ciśnienia jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury.

(…)

… również izochorą można zapisać : p = (Δp / Δt) . t + p0  
 
 
 
 
Przemiana izobaryczna zachodzi, gdy ciśnienie stałej masy gazu nie ulega zmianie. Przyrots objętości jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury.
p = const
V / T = const
Równaniej tej prostej zwanej izobarą można zapisać:
V = (ΔV / Δt) . t + V0
 
 
 
 
Charlesa prawo, prawo opisujące przemianę izochoryczną gazów: przy stałej objętości (V…
… zjawiska:
odkształcenia bimetalu,
wytwarzania napięcia elektrycznego na styku dwóch metali (termopara) w różnych temperaturach,
zmiany rezystancji elementu (termistor),
zmiany parametrów złącza półprzewodnikowego (termometr diodowy)
zmiany objętości cieczy, gazu lub długości ciała stałego (termometr, termometr cieczowy),
parametrów promieniowania cieplnego ciała np. Pirometr,
zmiana barwy - barwa żaru…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz