Termometr gazowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termometr gazowy - strona 1 Termometr gazowy - strona 2 Termometr gazowy - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia do przygotowania:
Istnieją trzy stany skupienia stały, ciekły i gazowy. Gaz charakteryzuje się brakiem sprężystości objętościowej (tzn. gaz zajmuje całą objętość naczynia, w którym się znajduje) oraz brakiem sprężystości kształtu (tzn. gaz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje).
Model gazu doskonałego Gaz doskonały można zdefiniować, czyniąc pewne założenia o własnościach cząsteczek gazów rzeczywistych:
Cząsteczki danego gazu można traktować jako punkty materialne,
Cząsteczki gazu znajdują się w szybkim chaotycznym ruchu. Chaotyczność ruchu oznacza, że cząsteczki poruszają się we wszystkich kierunkach, jakie są tylko możliwe, i że żaden z tych kierunków nie jest uprzywilejowany,
Cząsteczki gazu zderzają się sprężyście ze sobą i ze ściankami naczynia, w którym jest zawarty gaz. Siły działające podczas zderzeń są siłami zachowawczymi i wobec tego energia mechaniczna cząsteczek pozostaje stała,
Siły działają tylko w momencie zderzania się cząsteczek. Cząsteczki oddalone od siebie nie działają na siebie żadnymi siłami,
Objętość cząsteczek gazu jest zaniedbywanie mała w porównaniu z objętością zajmowaną przez gaz.
Równanie stanu gazu doskonałego Stan pewnej stałej ilości gazu określają jednoznacznie trzy parametry stanu: ciśnienie p, objętość V i temperatura T. Liczne doświadczenia nad własnościami gazów rzeczywistych doprowadziły do wniosku, że z dobrym przybliżeniem gazy te spełniają równanie stanu
pV = nRT
gdzie:
n - liczba moli danego gazu
R - uniwersalna stała gazowa (R = 8,314 mol*L)
Równanie to nosi nazwę równania Clapeyrona . Gazy rzeczywiste spełniają równanie Clapeyrona tym lepiej, im większe jest ich temperatura i im niższe ciśnienie. Fikcyjny gaz, który dokładnie spełniałby to równanie w każdych warunkach nazywamy gazem doskonałym .
Przemiany gazowe Przemiana izotermiczna . (T = const.)
pV = const. r - e Boyle'a - Mariotte'a
Przemiana izobaryczna. (p- const.) V
_ = const. T
Przemiana izochoryczna.(V = const.)
p
_ = const.
T
Przemiana adiabatyczna.(Q = const.)
ΔQ = 0 pV κ = const. (ln p + κ ln V = const.) - postać logarytmiczna
gdzie: κ = C p /C v C p - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu
C v - ciepło właściwe przy stałej objętości


(…)

… temperatur, nazywana skalą Kelwina. Idealna skala gazowa i skala Kelwina są identyczne w zakresie temperatur, w której może być użyty termometr gazowy. Skala Kelwina ma zero bezwzględne i nie istnieją temperatury niższe niż 0 K. W doświadczalnych próbach nie udało uzyskać zera bezwzględnego, chociaż można dowolnie zbliżać się do niego.
W powszechnym użyciu są dwie skale: skala Celsjusza i skala Fahrenheita. Definiuje się je w odniesieniu do skali Kelwina, która jest podstawową skalą temperatury używaną w nauce. Jednostką skali Celsjusza jest „stopień Celsjusza” °C o tej samej wielkości, co stopień w skali Kelwina. Jeżeli Tc jest temperaturą w skali Celsjusza to wzór Tc = T - 273,15°C daje zależność między temperaturą w skali Celsjusza i skalą Kelwina. Widzimy, że temperatura w punkcie potrójnym wody (=273,16K…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz