Izomorfizm - strona 9

Chemia budowlana - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1568

substancje takich samych sieci krystalicznych to: Izomorfizm 305 Tworzenie się w betonie kwaśnego węglanu...

Pytania z chemii - nieopacowane

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

to: a) anizotropia b) izotropia c) izomorfizm 88. Występowanie krzemionki SiO2 w odmianach o różnej budowie...

Pytania z chemii - opracowane

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1617

to: a) anizotropia b) izotropia c) izomorfizm 88. Występowanie krzemionki SiO2 w odmianach o różnej budowie...

Świadomość Notatki z ćwiczeń

 • dr Kinga Tucholska
 • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1484

) izomorfizm pierwszego rzędu: odpowiada za realistyczność, obrazowość wyobrażenia izomorfizm drugiego rzędu...

Maruszewski r. 1-4

 • dr Wanda Osikowska
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 3136
Wyświetleń: 5397

fizjologiczne podstawy spostrzeżeń i ich spoiwa główny problem `izomorfizm, czyli powstawanie obrazów nerwowych...

System w ujęciu socjologicznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

jest to, że w różnych dziedzinach występują podobieństwa strukturalne czyli izomorfizmy - systemy biologiczne i ludzkie...

Psychologia jako nauka o świadomości

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2023

były tylko dla nich właściwe, na przykład, izomorfizm, gdy chodzi o rozwiązanie problemu psychofizycznego, izomorfizm postaci...