Ius civile - strona 6

Umorzenie zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

nastąpić na podstawie ius civile, albo też na podstawie prawa pretorskiego. Do sposobów umarzania wg ius...

Źródła zobowiązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

z dawnego ius civile). Obligatione teneri - węzeł obligacyjny, któremu poddany był dłużnik na podstawie ius...

Prawo rzymskie-podstawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Renata Kamińska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1211

personalnosc prawa, obywatel kazdego panstwa poslugiwal sie zawsze prawem swojego civitas ius civile, prawo...

Wstęp do prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

urzędnicze) z prawa obywatelskiego (ius civile) stanowił jednoroczny urząd polityczny zasięgał opinii...

Wady oświadczenia woli - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

przez podstęp innej osoby - czynność prawna była ważna według ius civile jeśli bład był nie istotny ale pretor...

Argumentacja prawnicza dziś

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2366

est - nie wszystko co dozwolone jest godziwe Ius Ius civile - porządek prawny Ius disponendi...

Działania prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

powodowało nieważność - czynności formalne (negotia stricti iuris) wywodziły się z ius civile; do ważności...

Działania prawne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

powodowało nieważność - czynności formalne (negotia stricti iuris) wywodziły się z ius civile; do ważności...