Inwestycje celu publicznego - strona 8

Prawo budowlane wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo Budowlane
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1764

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „interesie publicznym” - należy przez to rozumieć uogólniony cel...

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

  • Politechnika Gdańska
  • prof. dr hab. Marian Szpakowski
  • Prawo wodne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu; 2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję...

Kataster nieruchomości - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Anna Małgorzata Skórska
  • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1512

przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta - Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...