Inwestycje celu publicznego - strona 130

Słownik pojęć prawnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje podmiotowe na cele publiczne związane...

Administracja zdalna - omówienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

interesu publicznego jako celu regulacji, precyzowania podziału kompetencji w zakresie informatyzacji...

Pojęcie partii politycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 847

obywateli w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształto­wanie polityki państwa. Ustawa o partiach...

Farmy wiatrowe w rejonach morskich

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

oddziaływanie na biocenozy morskie na poszczególnych etapach inwestycji: Etap inwestycji (wpływ krótkotrwały...

Makroekonomia- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1512

krótkookresową równowagę w gospodarce jeśli zmianie ulegną inwestycje 1 k = 1 - KSK KSK...

Rachunkowość finansowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

, które z chwilą ukończenia zostaną zaliczone do inwestycji ( za wyjątkiem ulepszenia nieruchomości nabytych...

Encyklopedia rachunkowości - P

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

. mogą być przeznaczane na cele wskazane w ustawie o finansach publicznych. Odrębny charakter mają fundusze motywacyjne...

Wydatki publiczne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

wydatki publiczne,  ekon. wydatki państwa na wszystkich szczeblach sektora finansów publicznych...