Inwestycje bezpośrednie - strona 9

Ruch czynników produkcji

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • dr Stanisław Dorobek
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

• Kredyty finansowe • Inwestycje bezpośrednie. Lokaty na rynku walutowym obejmują krótkookresowe lokowanie...

Usługi - ćwiczenia 09.11.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1120

w stopach procentowych czy kursach walut - inwestycje portfelowe Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) 2...

Inflacja - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 819

bieżące) Rachunek kapitałowy Rachunek finansowy inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfelowe, pozostałe...

Jednolity rynek wewnętrzny UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1232

, które w sposób bezpośredni lub pośredni, rzeczywisty lub tylko potencjalny ograniczają handel między państwami członkowskimi...

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2254

, Ameryki Łacińskiej i Afryki •promowanie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów. •bezpośrednia pomoc...

Internacjonalizacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2002

ograniczających ryzyko oraz poprzez inwestycje bezpośrednie (kontrolowanie filii, montowni, własnych...