Analiza strategiczna agencji reklamowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5397
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna agencji reklamowej - strona 1 Analiza strategiczna agencji reklamowej - strona 2 Analiza strategiczna agencji reklamowej - strona 3

Fragment notatki:

Analiza liczy sobie 31 stron. Głównymi punktami tejże analizy są: prezentacja firmy, historia firmy, zakres oferowanych usług, misja i cel firmy, obszar działalności, struktura przedsiębiorstwa, analiza makrootoczenia firmy, sfera ekonomiczna, sfera polityczno - prawna, sfera społeczna, sfera międzynarodowa, sfera technologiczna, scenariusze optymistyczny, pesymistyczny i najbardziej prawdopodobny, analiza atrakcyjności sektora według modelu Portera, siła oddziaływania dostawców i możliwość wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa sektora, siła oddziaływania nabywców i możliwość wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwo, natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora, groźba pojawienia się nowych producentów i produktów, groźba pojawienia się substytutów, analiza wnętrza przedsiębiorstwa, macierz BCG, portfel produkcji, oczekiwany portfel produkcji, analiza SWOT,

Analiza strategiczna agencji reklamowej
PREZENTACJA FIRMY
DANE FIRMY:
Branża: Agencja wydawniczo - reklamowa
Nazwa: MEDIA AS
Forma prawna: Spółka jawna
Właściciel:
Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: NIP: HISTORIA FIRMY:
Agencja Wydawniczo - Reklamowa „MEDIA AS” powstała w 1995 roku jako spółka cywilna, działająca na terenie Katowic, zaopatrująca prywatne podmioty gospodarcze w materiały reklamowe. Kolejnym etapem rozwoju firmy było nawiązanie współpracy z urzędami miejskimi i starostwami powiatowymi przy wydawaniu dla nich materiałów promocyjnych sponsorowanych przez podmioty gospodarcze
Działania firmy przyniosły bardzo pozytywne reakcje ze stron władz samorządowych jak i sponsorów co pozwoliło zwiększyć zakres terytorialny prowadzonych usług oraz możliwość otwarcia nowych biur handlowych. Pierwsze z nich powstało w roku 1997 w Bielsku-Białej, następnie w roku 2000 w Warszawie i w roku 2001 w Sopocie.
Od stycznia 2002 roku zmieniła formę prawną na spółkę jawną.
ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG
Zamiarem firmy było stworzenie takiego produktu, który połączyłby formę umożliwiającą samofinansowanie publikacji z jej funkcjonalnością nie tracąc jednocześnie na atrakcyjnym wyglądzie. Produktem takim okazały się sponsorowane kalendarze oraz mapy planszowe pozwalające społeczności lokalnej na wyrażenie swojego mocnego związku z miastem, gminą, dzielnicą czy też powiatem.
Pozyskiwanie reklamodawców jest najtrudniejszym etapem wydania, dlatego też powstał w firmie zespół doświadczonych konsultantów, który gwarantuje powodzenie przedsięwzięcia. Ostateczny kształt kalendarza oraz mapy nadaje drukarnia decydując o tym, czy działania poprzedzające druk nie poszły na marne.
Szybki i dynamiczny rozwój firmy oraz jakość oferowanych usług umożliwia systematyczne zwiększanie obszaru działalności. Dzięki zawieraniu umów z władzami terytorialnymi wzrasta wiarygodność firmy i łatwość nawiązania kontaktów z klientami.
Oprócz poszerzania rynku produktów sponsorowanych, firma planuje bardziej dynamiczne wejście na rynek krajowy z innego rodzaju produktami. Są to kalendarze pod nadruk przeznaczone do hurtowej sprzedaży.
Wydawnictwa sponsorowane i produkty z przeznaczeniem pod nadruk firmowy to zadania priorytetowe, a oto cała oferta firmy:
Agencja reklamowa:
kompleksowe kampanie reklamowe,


(…)

… podatkowe przedsiębiorstwa
Wzrost
Stabilizacja
Regres
-5
-3
+5
0,3
0,4
0,3
Stopa
inflacji
Wzrost
Stabilizacja
Regres
-4
-1
+4
0,3
0,4
0,3
Koszty
kredytów
inwestycji
Wzrost
Stabilizacja
Regres
-5
-2
+5
0,2
0,5
0,3
Ochronna
polityka
celna
Wzrost
Stabilizacja
Regres
+3
+1
-3
0,3
0,3
0,4
Sfera polityczno-prawna
Czynniki
Tendencja
Siła
Wpływu
Prawdopodo- bieństwo
wystąpienia
Korzystne warunki polityczno-prawne…
… otoczenia ten trend, który ma największy pozytywny wpływ na funkcjonowanie firmy.
Sfera Ekonomiczna
Elementy scenariusza
Siła wpływu
Wzrost gospodarczy
+5
Obciążenie podatkowe przedsiębiorstwa
+5
Stopa inflacji
+4
Koszty kredytów inwestycji
+5
Ochronna polityka celna
+3
Średnia siła wpływu
+4,4
Strefa polityczno-prawna
Elementy scenariusza
Siła wpływu
Korzystne warunki polityczno-prawne dla rozwoju…
… pesymistyczny tworzą te procesy, które wywierają największy negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy.
Sfera Ekonomiczna
Elementy scenariusza
Siła wpływu
Wzrost gospodarczy
-5
Obciążenie podatkowe przedsiębiorstwa
-5
Stopa inflacji
-4
Koszty kredytów inwestycji
-5
Ochronna polityka celna
-3
Średnia siła wpływu
-4,4
Strefa polityczno-prawna
Elementy scenariusza
Siła wpływu
Korzystne warunki polityczno-prawne…

0,4
-1
Koszty kredytów
Inwestycji
0,5
-2
Ochronna polityka
Celna
0,4
-3
Średnia siła wpływu
-2,8
Sfera polityczno-prawna
Czynniki
Prawdopodo- bieństwo
Siła wpływu dodatnia „+”
Siła wpływu dodatnia „-”
Korzystne warunki polityczno-prawne dla rozwoju przedsiębiorstwa
0,4
+1
Interwencjonizm państwa w gospodarkę
0,5
-1
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
0,5
+3
Średnia siła wpływu
+2
-1
Sfera społeczna…
… na rynek krajowy z innego rodzaju produktami. Są to kalendarze pod nadruk przeznaczone do hurtowej sprzedaży.
Wydawnictwa sponsorowane i produkty z przeznaczeniem pod nadruk firmowy to zadania priorytetowe, a oto cała oferta firmy:
Agencja reklamowa:
kompleksowe kampanie reklamowe,
materiały promocyjne POS,
reklama prasowa,
druk offsetowy,
gadżety reklamowe,
flagi, banery,
kompleksowa obsługa…
Consulting Group)
Macierz BCG jest najstarszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: stopy wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku badanego produktu lub grupy produktów.
Obecny portfel produkcji
20%
wysoki
10%
niski
0%
10 wysoki 1 niski 0 Analizując portfel produkcji Agencji Wydawniczo - Reklamowej „MEDIA AS” stwierdzamy…
poligrafii oraz sprostanie oczekiwaniom klientów.
CEL FIRMY
Głównym celem firmy jest osiągnięcie pozycji lidera w swojej branży. Cel ten firma chce osiągnąć poprzez rozszerzenie działalności pod względem terytorialnym czyli otwarcie nowych oddziałów w kolejności Poznań, Wrocław oraz Rzeszów jak również stworzenie zróżnicowanej gamy produktów oraz zapewnienie najwyższego poziomu jakości. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI AGENCJI WYDAWNICZO - REKLAMOWEJ „MEDIA AS”
STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTWA
ANALIZA MAKROOTOCZENIA FIRMY
Makrootoczenie tworzy przedsiębiorstwom niejednakowe warunki funkcjonowania, zależne od regionu, branży, sektora, wielkości tych przedsiębiorstw, ich formy własności i wielu innych czynników. Szczególnie duży wpływ na tworzenie szans i zagrożeń w warunkach makroskali ma przynależność do branży oraz polityka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz