Inwestor strategiczny - strona 12

Ratingi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

we wszelakich negocjacjach, w tym w poszukiwaniu inwestora strategicznego, czy też wykorzystanie tej oceny...

Ekonomika budownictwa sem 4 - wykłady

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Andrzej Mokrosz
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5264

w spółkach kapitałowych i dopłaty w spółce z o.o. – emisja akcji, inwestor strategiczny ( uzyskuje znaczny...

Spółka z o.o. - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

zostaje wprowadzony jakiś inwestor strategiczny z dużym majątkiem. Prawo uczestnictwa w masie...

Ćwiczenia - artykuł o konsolidacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

koncentracji i konsolidacji na W´grzech sà oczywiÊcie równie˝ konsekwencjà po∏àczeƒ zagranicznych inwestorów...

Bankowość - zjawiska finansowe

 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2541

się zrealizować) W procesie prywatyzacji najistotniejsze jest znalezienie odpowiedniego inwestora strategicznego...

Organizacja i zarządzanie3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

w życie własny program rozwoju. Takiego inwestora często nazywamy strategicznym. Inwestor strategiczny...

PROMOCJA JST materiały 2013

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Marketing usług publicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1631

dla inwestorów strategicznych, przedsiębiorców działających w preferowanej przez gminę dziedzinie. 73 dr...

Finanse przedsiębiorstwa - wykład

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 2471

na rynek lub do inwestora strategicznego - venture capital- zaangażowanie funduszy wysokiego ryzyka b...