Intonacja - strona 9

Poprawne przeprowadzenie wywiadu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

się od wszelkich sugestywnych zachowań, np. gestów, intonacji itp., aby nie wpływać w ten sposób na wypowiedzi...

Analiza transakcyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Kozak
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

, intonację słowną, strukturę wypowiadanych zdań, ruchy ciała, gesty, tiki, chód, postawę. Wydawałoby...

Język i komunikowanie się

 • mgr Anna Hibner
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

. Niewerbalnie możemy komunikować się kanałem wokalnym. Należą tu intonacja, akcent, rytm mówienia, szybkość...

Komunikowanie niewerbalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

głosu, rytm mowy, akcent, intonacja - wokalizatory lub dźwięki bez struktury językowej: płacz, śmiech...

Bobath - podział i zasady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2009

, intonacja/, percepcja wzrokowa /rysunek/ Zdolności uczenia się Czytanie, kojarzenie dźwięków, słów, liczenie...

OKRES NIEMOWLĘCY- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2016

intonację głosu komunikuje ważne potrzeby i stany. Ujawnia pewne upodobania, np. jak długo lubi skupiać...