Intonacja - strona 5

SUPERNAUCZANIE

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1337

baroku, 8) dobór właściwej intonacji i tembru głosu, 9) oddziaływanie kolorów i kształtów, 10) metoda...

Komunikacja

 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 • dr Ewa Cenker
 • Negocjacje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2555

, dobry zegarek) kanał werbalny (mowa - intonacja, sposób wysławiania się, dykcja, języki obce, dobieramy...

Sytuacja emocjonalna - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

półkuli mają większe trudności w interpretacji emocjonalnej intonacji wypowiedzi -aprozodia recepcyjna...

Język i mowa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1743

itp.) - parawerbalną (ton głosu, pauzy, intonacja) - komunikatów stricte językowych zasada prymatu...

Literatura a muzyka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

. Takie elementy muzyczności jak: intonacja, pauza, tempo, instrumentacja głoskowa i rytm mają często literacki...