Intonacja - strona 3

Tadeusz Różewicz - cechy stylu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2261

nienumeryczny zrywający z tradycyjnym podziałem tekstu poetyckiego, w którym intonacja składniowa pokrywała...

Akcent

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

. Trzeba pamiętać, że w języku słoweńskim są dwa prawidłowe systemu akcentowe: uwzględniający intonację (starszy...

Metateza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1008

-, ălT- → 1. na zachodzie i wschodzie: a. brak wydłużenia samogłoski pod intonacją cirkumfleksową roT...

Późne dzieciństwo-wiek szkolny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

między dźwiękami (intonacja przy czytaniu, recytowanie poezji), pow. 11 lat - czyta dobrze zdaniami, rozumie tekst...

Stalinizm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

wyroków specjalizowała się Wanda Odolska. Intonacją głosu wyrażała nienawiść i pogardę dla skazywanych...

Słuch fonemowy i fonetyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

). Zdolność odróżniania zjawisk prozodycznych mowy (miejsca akcentu, intonacji zdaniowej, tempa mowy). Fonem...

Autyzm: komunikowanie się

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Pisula
 • Autyzm u Dzieci
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

; kontakt wzrokowy Krzyk, specyficzna intonacja, akcent, mowa skandowana Komunikowanie się werbalne 1...