Interwencja kryzysowa - strona 4

Teorie pomocności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1155

SKĄD BIERZE SIĘ DOBRO: TEORIE POMOCNOŚCI Decyzyjny model interwencji kryzysowej Widzimy na ulicy...

Radzenie sobie ze stresem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

Interwencja kryzysowa - określony wysiłek związany z wprowadzeniem zmian w życiu jednostki, systemie...

Prawna regulacja pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzenie...

Psychiatria część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Olszewski
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2828

” - większość działań prewencyjnych to interwencja kryzysowa - interwencja kryzysowa nastawiona jest na pomoc...

Psychologia w pigułce cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Sylwia Przytuła
 • Psychologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2051

!!!) Mechanizmy pomagania innym: Model interwencji kryzysowej Teoria pobudzenia Teoria norm Ad 1. Model...

Opieka socjalna - genogram

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

interwencyjne: centra interwencji kryzysowej, pogotowia opiekuńcze , rodziny zastępcze placówki rodzinne...

Metodyka opieki - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2009

, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie sprawienie pogrzebu poradnictwo specjalistyczne interwencja kryzysowa schronienie...

Style przywiązania dorosłych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

: • • • • Decyzyjny model interwencji kryzysowej (Darley, Latane, 1970r.) Teorie pobudzenia – bilansu (Piliavin, 1981r...