Radzenie sobie ze stresem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Radzenie sobie ze stresem  - strona 1 Radzenie sobie ze stresem  - strona 2 Radzenie sobie ze stresem  - strona 3

Fragment notatki:

Radzenie sobie ze stresem jako instytucjonalna forma wsparcia społecznego Zapotrzebowanie na pomoc społeczną w sytuacji kryzysu indywidualnego lub społecznego.
Pomoc społeczna - instytucjonalna pomoc, obejmująca różnorodne programy i organizacje społeczne służące zaspokajaniu potrzeb ludzkich, zwłaszcza tych, których zaspokojenie jest utrudnione lub uniemożliwione
Ideologia programów i instytucji pomocy społecznej - system idei lub wierzeń, ukierunkowanych na niesienie pomocy jednostkom i grupom społecznym w sytuacjach kryzysowych, zarówno o charakterze rozwojowym i sytuacyjnym
W obrębie tej ideologii są zasady usuwania kryzysów obejmujące:
indywidualizację problemu
planowanie interwencji
wybór doradcy
zapoznanie się z repertuarem mechanizmów radzenia sobie ze stresem
wykorzystanie oparcia instytucjonalnego i pomocy innych
uświadomienie, że trzeba żyć mimo kryzysu
planowanie powrotu do poziomu zdrowia psychicznego
Te zasady są uzwględniane w różnym stopniu - w zależności od głównych celów, jakie realizują instytucje pomocy społecznej
Interwencja kryzysowa - określony wysiłek związany z wprowadzeniem zmian w życiu jednostki, systemie społecznym, populacji lub układzie systemu społecznego, który ma na celu lepsze dopasowanie elementów układu człowiek-środowisko.
Taka interwencja obejmuje: interwencję indywidualną (wychowanie, trening sprawności, leki, psychoterapię)
indywidualne przemieszczenie celów (np. zamiana zawodu, rozwód, zmiana środowiska)
interwencję populacyjną (np. przygotowanie społeczeństwa do kryzysu ekonomicznego)
system pomocy socjalnej
intersystem pomocy socjalnej (np. międzynarodowy system zwalczania narkomanii)
sieć pomocy społecznej Cechy wspólne wszystkich pracowników służb pomocy społecznej:
ocenianie ilościowe i jakościowe niezaspokojonych potrzeb człowieka
pomoc w załatwianiu spraw w urzędzie
mobilizacja do wysiłku potrzebującego
doradzanie
rehabilitacja
konsultowanie
zbieranie informacji o instytucjach i systemach pomocy kryzysowej
zbieranie informacji dotyczących kierowania programami, systemami pomocy kryzysowej
nadzorowanie programów, instytucji i systemów pomocy kryzysowej
Siedem poziomów systemów służb pomocy społecznej Systemy indywidualne (system obejmuje: zaopatrzenie np w jedzenie, identyfikację, inne osoby, grupy, role, pieniądze, sens --- te kategorie są powiązane, naruszenie którejś z nich powoduje kryzys)
Rodzina, przyjaciele - rodzina może być oparciem i pomocą przy rozwiązywaniu problemów osobistych i zawodowych niezależnie czy jest rodziną naturalną czy zastępczą


(…)

… i pomocą przy rozwiązywaniu problemów osobistych i zawodowych niezależnie czy jest rodziną naturalną czy zastępczą
Systemy edukacyjne - związane z rozwojem kultury i cywilizacji - np. MEN, UNESCO, systemy religijno-wyzaniowe (religia wywiera wpływ na życie człowieka, zwłaszcza psychiczne). Religia - integruje i ukierunkowuje funkcjonowanie osobowości człowieka wierzącego poprzez: sens życia, sakralizację…
… i zbiorowej zatrudnionych
f) tworzenie mechanizmów społeczno-ekonomicznych kształtowania odpowiednich warunków pracy
Pracodawcy dysponują Służbami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BPH) - one odgrywają funkcje prewencyjne i odpowiedzialność za informowanie pracodawcy o wymaganiach w celu ustalenia i utrzymywania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy; dostosowaniu pracy do możliwości pracowników w świetle…

Nadmiar czasu wolnego może mieć charakter stresowy ---> nerwica weekendowa; niedzielna.
Rozwiązanie problemu czasu wolnego leży w gestii rozwoju kulturalnego danego kraju/regionu świata, w gestii polityki kulturalnej rządu, jego agend. Poziom konsumpcji dóbr kulturalnych wynika też z czynnika ekonomicznego. W mniejszym stopniu kryzys ekonomiczny wpływa na kulturę masową (niż wyższą).
Znaczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz