Interpolacja liniowa zastosowanie - strona 10

Maping mózgu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Podbielska
 • Elektroniczna aparatura medyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

, najlepsza elektroda odniesienia, poglądy na temat zakresu zastosowań każdej z wyżej wymienionych elektrod...

Zastosowanie informatyki - Lista 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Maksymilian Chrzan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Zastosowania informatyki Lista 4 Ściągnij ze strony: http://lib.stat.cmu.edu/DASL/Datafiles...

NUMERYCZNY MODEL TERENU I JEGO POCHODNE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Sylwester Janeczko
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

wyróŜniamy procedury: a) Surface Fitting – efektem jej zastosowania jest „wytworzenie” numerycznego modelu...

Współczynnik odporu górotworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

pomiarowej, co czyni metodę nie przydatną do po­wszechnego zastosowania. Toteż mniej dokładna...

Planowanie nakładów kapitalowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

wiarygodność oceny. Znajdują one jednak zastosowanie we wstępnym porównawczym etapie badawczym. Do prostych...

Geodezja - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Szczutko
 • Geodezja
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 9576

, których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej...

Cw3-korelacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

Pearsona b. interpretacja korelacji za pomocą wzoru c. zastosowanie - przykład 1: Zbadad zależnośd pomiędzy...