Interleukiny - strona 8

Opracowanie do egzaminu z immunologii

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Julia Bar
 • Immunologia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3801

, a także interleukiny, oraz czynnik stymulujacy kolonie granulocytow i makrofagow (GM-CSF). IL3 bierze udzial...

Histologia - tkanka łączna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1827

, interleukiny, aktywne rodniki tlenowe, hydroksylowe i nadtlenek wodoru. Uwalnianie substancji magazynowanych...

Histologia - układ krążenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1568

immunologicznych Selektyny, integryny, molekuły CD Interleukiny (IL-1, IL-6, IL-8), antygeny układu MHC Utrzymanie...

Immunologia - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • Immunologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3801

i stanowią pierwszą linię obrony przed większością wirusów. -interleukiny (IL) - duża grupa leukocynin, od IL...

Glikoglicerolipidy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4739

(leukocyty, makrofagi, neutrofile), mediatory zapalenia (interleukiny, TNF 7, histamina) oraz enzymy...

Układ wegetatywny

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 • Farmakologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3486

odczynu zapalnego : cytokiny, TNF, interleukinę 1. W efekcie dochodzi do produkcji olbrzymiej...

Biochemia - wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

uszkodzeniu Odpornościowa - śródbłonek naczyniowy jest źródłem interleukin oraz czynników hematopoetycznych...

Biochemia - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

czynników zapaleniotwórczych, głównie interleukin, polisacharydów i w efekcie w tych tkankach gdzie ulegnie...

Antybiotyki - Bakterie

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 • Farmakologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4256

Antybiotyki - wiadomości wstępne Podział antybiotyków: naturalne - metabolity pleśni, grzybów, bakterii - np. penicylina benzylowa; półsyntetyczne - antybiotyk naturalny poddany modyfikacji chemicznej - np. penicyliny i cefalosporyny półsyntetyczne; syntetyczne - w pełni syntetyzowany chemic...