Instytucja procesowa - strona 2

Koncepcje strony - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

, który uczestniczy w postępowaniu. -jest to instytucja procesowa Podmioty będące stronami *stronami mogą być osoby...

Orzeczenia WSA i odwołania od orzeczeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

- jest instytucją procesową, która stwarza możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia...

Zasada legalizmu - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

w sprawie. Zasada ma swe aksjologiczne uzasadnienie w szeregu instytucji procesowych, głównie...

Zakres stosowania KPA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

, oraz dopuszczać dowody na powyższe okoliczności. Realizacji zasady służą także takie instytucje procesowe...

Opracowanie zagadnień - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 917

- elementy składowe: Środki zaskarżenia: Pojęcie - są to instytucje procesowe, za których pomocą uprawnione...

Ustrój Anglii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1120

Przysięgłe: odrębna procedura!!! wzór dla współczesnych ław przysięgłych instytucja procesowa, udział...

Ustrój Anglii - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1540

Przysięgłe: odrębna procedura!!! wzór dla współczesnych ław przysięgłych instytucja procesowa, udział...