Koncepcje strony - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje strony - wykład - strona 1 Koncepcje strony - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Koncepcje strony: -Obiektywna koncepcja legitymacji procesowej strony - zwolennicy tej koncepcji uzależniają prawo podmiotu do udziału w postępowaniu od uprzedniego ustalenia istnienia jego interesu prawnego, opartego na prawie materialnym. Od stwierdzenie istnienia tego interesu na wstępie postępowania uzależnia się udział w nim w charakterze strony.
-Subiektywna koncepcja legitymacji procesowej strony opiera się zaś na założeniu, że o udziale strony w postępowaniu w charakterze strony decyduje sam zainteresowany. Decydującą przesłanką jest zatem zgłoszenie żądania podmiotu występującego o wydanie decyzji, niezależnie od istnienia podstawy w prawie materialnym, której istnienie jest dopiero badane w toku postępowania.
Definicja strony wg. KPA Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Norma nr 1 w art. 28 *Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie:
*Przesłanki zastosowania tej normy:
-w oparciu o normy prawa ustrojowego i materialnego istnieje organ właściwy w sprawie indywidualnej;
-sprawa pozostaje we właściwości tego organu, który może ją załatwić przez wydanie decyzji;
-Rozpoznanie i załatwienie sprawy przez wydanie decyzji administracyjnej może nastąpić w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym
-istnieje podmiot lub kilka podmiotów, nie podporządkowanych organowi administracji, mających zgodnie z przekonaniem organu swój interes prawny lub obowiązek, których będzie dotyczyć postępowanie (wyznaczony przez prawo materialne).
Norma nr 2 w art. 28 *Stroną jest każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek
*Przesłanki stosowania tej normy:
-Istnieje podmiot podporządkowany organowi administracji, który uznaje się za legitymowany do udziału w postępowaniu;
-Podmiot ten ma - zgodnie z własną oceną stanu faktycznego i prawnego - interes prawny lub obowiązek, o których należy rozstrzygnąć w drodze decyzji administracyjnej;
-Podmiot ten dokonuje czynności procesowej, mającej w jego przekonaniu spowodować wszczęcie postępowania - poprzez zgłoszenie żądania do organu administracji, który uznaje sięga właściwy w sprawie.
-Czynność ta (zgłoszenie żądania) będzie skuteczna, gdy można wstępnie wskazać przepis prawa materialnego, który dopuszcza istnienie takiego właśnie rodzaju interesu prawnego lub obowiązku.
Elementy wspólne obu norm Podmiot - „każdy” Interes prawny - obiektywna, tj. rzeczywiście istniejąca potrzeba ochrony prawnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz