Cele i funkcje postępowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i funkcje postępowania - strona 1 Cele i funkcje postępowania - strona 2

Fragment notatki:

CELE I FUNKCJE POSTĘPOWANIA W przedmiocie rozumienia celów i funkcji nie ma zgodności poglądów. Niekiedy funkcje były identyfikowane z celami państwa. CELE
urzeczywistnianie obowiązujących norm prawa materialnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych oraz zaprowadzanie w zakresie tych stosunków prawnych stanu pewności prawa. Chodzi przecież o jednoznaczne, prawomocne rozstrzygnięcie określonego sporu prawnego. Celem postępowania cywilnego jest urzeczywistnianie, realizowanie obowiązujących norm prawa materialnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych oraz zaprowadzanie w zakresie tych stosunków prawnych stanu pewności prawa. celem tego postępowania jest realizacja norm prawa materialnego w zakresie stosunków cywilnoprawnych oraz zaprowadzanie w zakresie tych stosunków stanu pewności prawa. Podkreśliliśmy, że te normy procesowe i całe postępowanie cywilne służy urzeczywistnianiu norm prawa materialnego. W nauce, zwłaszcza zachodnioeuropejskiej toczy się od dziesięcioleci ożywiona dyskusja co jest celem postępowania cywilnego-czy realizacja norm prawa materialnego, które ulegają konkretyzacji w wyniku wydawanych przez sąd rozstrzygnięć, a więc orzeczeń merytorycznych w sprawach cywilnych, czy celem jest ochrona praw podmiotowych i prawnie chronionych interesów. Nie rozstrzygniono w sposób zasadniczy owego dylematu. Na potrzeby wykładu powiemy-tam, gdzie dochodzi w konkretnej sprawie cywilnej do urzeczywistniania owych norm prawa materialnego, to tym samym w ramach realizacji celów owego postępowania cywilnego sąd udziela ochrony prawnie chronionym interesom. Można powiedzieć z tego punktu widzenia, że jest to również celem postępowania cywilnego-postępowania rozpoznawczego i postępowania wykonawczego. FUNKCJA OCHRONNA W ramach realizacji tych norm prawa materialnego możemy powiedzieć, że udziela się ochrony również prawom podmiotowym, a więc tym kompleksom praw i obowiązków zrelatywizowanych do norm generalnych i ogólnie obowiązujących jak i prawnie chronionemu interesowi. postępowanie służy ochronie interesu prywatnego. W tych sprawach cywilnych, w których występują znamiona interesu publicznego, wtedy postępowanie cywilne służy też ochronie interesu publicznego, np. szczególne znamiona interesu publicznego występują: sprawy o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie nieistnienia małżeństwa czy o rozwiązanie przysposobienia. W tych sprawach udzielana ochrona prawna jest udzielana nie tylko interesowi prywatnemu, ale w takim zakresie, w jakim występują znamiona interesu publicznego również interesowi publicznemu. Normy postępowania cywilnego służą realizacji prawa prywatnego, natomiast same są zaliczane do norm prawa publicznego. Mają one dualistyczny charakter. Funkcja ochronna postępowania cywilnego konkretyzuje się również w ochronie praw podmiotowych oraz prawnie chronionych interesów w sprawach cywilnych, które są samodzielnym i głównym przedmiotem tego postępowania.

(…)

woluntaryzm w podejmowaniu czynności, zawiera bardzo istotne czynności procesowe
Apelacja musi być wniesiona na warunkach i w formie przewidzianej w art. 368 kpc, sporządzona przez radcę, adwokata, rzecznika patentowego, ale nie z zachowaniem art. 368, odrzucenie, I instancji bez wzywania do uzupełnienia braków, art. 370 1 jako niezgodny z Konstytucją 20.05.2008 i utracił moc obowiązującą, można odrzucić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz