Stosunek do prawa materialnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek do prawa materialnego. - strona 1 Stosunek do prawa materialnego. - strona 2

Fragment notatki:

STOSUNEK DO PRAWA MATERIALNEGO To rozgraniczenie tych norm procesowych, które wchodzą w zakres prawa postępowania i tych norm materialnych, które-mówiąc najkrócej-objęte są prawem cywilnym, ma istotne znaczenie praktyczne. Warto tu odnotować taki aspekt praktyczny z punktu widzenia międzynarodowego postępowania cywilnego, takiego postępowania, które prowadzone jest z elementem zagranicznym. Jeśli sprawa, która jest rozpoznawana przez sąd polski łączona jest z obszarem prawnym innego jeszcze państwa. W międzynarodowym postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada lex fori procesualis - sądowi orzekającemu trzeba stosować prawo obowiązujące w siedzibie sądu orzekającego, czyli polski sąd będzie stosował polskie prawo procesowe. Dopiero od tej zasady są pewne wyjątki. Natomiast w przypadku prawa materialnego w sprawie cywilnej z międzynarodowego obrotu prawnego, czyli takiego, w którym występuje element zagraniczny, norma prawa materialnego, jaka powinna być zastosowana przez sąd wskazywana jest przez przepisy prawa międzynarodowego prywatnego ( a więc przepisy zawierające tzw. normy kolizyjne). Kwestia rozgraniczenia norm materialnoprawnych, a więc wchodzących w zakres prawa cywilnego, i norm procesowych, wchodzących w zakres postępowania cywilnego, ma bardzo istotne znaczenie praktyczne. W nauce polskiej przyjmuje się, to jest taki standard, pewien aksjomat, że te normy materialne, to są takie normy, które bezpośrednio regulują stosunki społeczne, natomiast normy procesowe to takie normy, które służą realizacji norm prawa materialnego. Podkreśla się, że normy prawa procesowego mają charakter subsydiarny, niektórzy mówią o pomocniczym charakterze prawa procesowego w stosunku do norm prawa materialnego. W czasach sprzed przełomu powoływało się klasyków marksizmu, leninizmu, którzy tę tezę o tych wzajemnych związkach prawa materialnego i procesowego niejako szerzej umotywować. W nauce zachodnioeuropejskiej podejmuje się próby bardziej precyzyjnego rozgraniczenia norm procesowych od norm materialnoprawnych. Jedno jest pewne-o charakterze przepisu nie decyduje lokata przepisu. Oczywiście, zdecydowana większość przepisów zawartych w kc ma charakter materialny, natomiast zdecydowana większość przepisów prawa procesowego zawarta jest w kpc. Parę przykładów norm materialnoprawnych zawartych w kpc: postępowania o ubezwłasnowolnienie sąd okręgowy nie może wszcząć z urzędu, stosowny wniosek może złożyć tylko taki podmiot, który ma w tym zakresie legitymację procesową. W toku tego postępowania o ubezwłasnowolnienie sąd może, dla osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, może na mocy art. 549 kpc ustanowić doradcę tymczasowego. Ustanowienie takiego doradcy tymczasowego w celu ochrony praw tej osoby skutkuje ograniczeniem zdolności do czynności prawnej takiej osoby mimo, że nie została ona prawomocnym orzeczeniem ubezwłasnowolniona. Przepis art. 549 kpc co do tego ograniczenia w zdolności do czynności prawnej nie pozostawia wątpliwości. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz