Zadania obligatoryjne i fakultatywne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4550
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania obligatoryjne i fakultatywne - strona 1

Fragment notatki:

Zadania obligatoryjne i fakultatywne. 18.Zadania obligatoryjne i fakultatywne
Zadania obligatoryjne - obowiązkowe : są to takie zadania, które każda jednostka samorządu terytorialnego powinna wykonywać. Zadania te zostały wprowadzone, aby mieszkańcom tych wspólnot sam. zapewnić wykonywanie pewnych usług o charakterze podst. U podstaw zadań własnych obligatoryjnych leży próba zapewnienia obywatelom minimum świadczeń, aby prawidłowo funkcjonować - nakładają na samorządy obowiązek realizacji. W przypadku, gdy gmina nie będzie realizowała zadań o charakterze obowiązkowym obywatelowi służą środki prawne przewidziane w ustawach samorządowych oraz w KPA
Zadania fakultatywne - dobrowolne - j.s.t same decydują o tym czy będą je wykonywały w ogóle, w części czy też nie będą je wykonywały wcale. Określenie takich zadań wskazuje j.s.t w jakim jeszcze zakresie mogłaby coś zrobić dla swojej wspólnoty. 20.Zadania własne i zlecone. 19.Zadania własne i zlecone
Zadania własne obowiązkowe: są to takie zadania, które każda j.s.t. powinna wykonywać. Te zadania zostały wprowadzone, aby mieszkańcom tych wspólnot samorządowych zapewnić wykonywanie pewnych usług o charakterze podstawowym. Są to takie zadania, które w każdym cywilizowanym państwie są wykonywane. To czy dane zadanie jest obowiązkowe będzie wynikało z ustaw szczególnych.
W przypadku jeśli gmina nie realizuje zadań o charakterze obowiązkowym wtedy mieszkańcy danej j.s.t. mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Sądem właściwym do rozpatrywania takiej sprawy będzie NSA. Jeśli sąd uwzględni taką skargę nakaże organowi nadzoru , nadzór nad działalnością j.s.t., organu, który zaniechał takiego działania, podjęcia określonych czynności na koszt i ryzyko gminy, powiatu czy województwa.
Drugą instancją jest tzw. instytucja procesowa. W przypadku gdy organ nie realizuje zadań o charakterze obowiązkowym przepisy prawa przewidują, że obywatel którego ta czynność dotyczy ma prawo wystąpić do organu wyższego stopnia z tzw. zażaleniem na bezczynność, czyli zażalenie na niezałatwienie spraw w terminie. Skutkiem takiego działania będzie to, że organ wyższego stopnia wyznaczy organowi, który miał to zrobić odpowiedni termin do załatwienia sprawy. Zadania dobrowolne: są to zadania określone, które przez j.s.t. nie muszą być wykonane. Określenie takich zadań wskazuje j.s.t. w jakim jeszcze zakresie mogłaby coś zrobić dla swojej wspólnoty. Zadania zlecone : są to zadania z zakresu administracji rządowej . Co do zasady te zadania są wykonywane przez organy tej administracji, ale i te zadania mogą być zlecone odpowiednim organom j.s.t. Ustawy tez stanowią o obowiązywaniu zadań z zakresu organizacji, przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendum
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz